Ex-bestuurder valt niet onder bonusverbod NOW

Een organisatie die in aanmerking wil komen voor de loonkostensubsidie NOW mag geen bonussen of dividend uitkeren aan het management. Vraag is: wie valt er allemaal onder het management? Een voormalig bestuurder die geen beleidsbepaler meer is in elk geval niet, oordeelt de rechtbank in Den Haag. Hij heeft gewoon recht op zijn bonus.

8 februari 2021 | Door redactie

Om te voorkomen dat overheidssubsidie naar bonussen van bestuurders gaat, zit er al een tijd een bonusverbod in de NOW. Organisaties die de subsidie krijgen in de coronacrisis mogen geen dividend aan aandeelhouders betalen en ook geen bonussen of winstdelingen uitkeren aan ‘raad van bestuur en directie’.

Bonusverbod NOW niet voor ‘overig personeel’

Over de vraag voor wie het bonusverbod precies geldt valt nog wel een discussie te voeren, en dat gebeurde in dit geval bij de rechtbank in Den Haag. Het ging om een man die sinds 2009 bestuurder was van een bv. Volgens zijn arbeidsovereenkomst kreeg hij elk kwartaal een bonus van € 2.500 bruto. In 2018 raakte de man arbeidsongeschikt. Op 8 januari 2020 werd hij uitgeschreven als bestuurder van de bv in het Handelsregister, maar hij bleef wel in dienst tot 20 november 2020.
De bv weigerde om over het jaar 2020 de afgesproken bonus te betalen, vanwege het bonusverbod in de NOW. De ex-bestuurder stapte daarop naar de rechter, omdat hij vond dat het bonusverbod helemaal niet gold voor zijn functie.
Om dat te bepalen liep de rechter de toelichtingen bij de NOW-regelingen na. Daar stond onder meer in dat het bonusverbod wel geldt voor de raad van bestuur en de directie, maar niet voor het ‘overige personeel’ dat ook een bonus krijgt als beloning.

Of iemand ‘beleid bepaalt’ is doorslaggevend

Daarnaast meldde het kabinet dat het begrip bestuur, directeur of management breed moet worden opgevat. Het is niet doorslaggevend hoe iemand in het Handelsregister staat en of diegene tekenbevoegd is voor de organisatie. Zodra bestuursleden, directieleden of leden van het management ‘het beleid bepalen’ vallen ze onder het bonusverbod, zo citeerde de rechtbank de kabinetstoelichting.
Vraag was dus of de man in 2020 een beleidsbepaler was of niet. Tot 8 januari 2020 was daar geen twijfel over mogelijk, aldus de rechtbank. Tot dan toe was hij statutair bestuurder en bevoegd om zelfstandig de bv te besturen. Maar na 8 januari niet meer. Niet alleen is hij op die datum uitgeschreven als bestuurder, hij kon vanwege arbeidsongeschiktheid ook niet langer ‘beleidsbepalende taken’ uitvoeren. De rechter concludeerde dat de man feitelijk in heel 2020 geen beleidsbepaler was. Hij viel nu onder het ‘overige personeel’ en had dus wel degelijk recht op zijn bonus.
Rechtbank Den Haag, 11 december 2020 (publicatiedatum 4 februari 2021), ECLI (verkort): 13594