Extra geld naar gedupeerden van coronapandemie

In zijn Troonrede vertelde koning Willem-Alexander op Prinsjesdag 2021 dat de regering tot eind 2023 ruim € 8 miljard beschikbaar stelt voor het inlopen van onderwijsachterstanden die zijn ontstaan tijdens de coronaperiode. Ook gaat er extra geld naar de jeugdzorg en naar mensen die problematische schulden hebben die het gevolg zijn van de coronapandemie.

21 september 2021 | Door redactie

Voor de jeugdzorg komt volgend jaar € 1,3 miljard extra beschikbaar om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren. En ook voor hulp aan mensen met problematische schulden vanwege corona of de toeslagenaffaire, is in de begroting extra geld opgenomen. Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat per 1 oktober de generieke coronasteunmaatregelen, zoals de loonkostensubsidie NOW, de subsidie voor vaste lasten TVL en het belastinguitstel, worden beëindigd.

Tegemoetkoming voor vaste lasten

De regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (subsidie vaste lasten) biedt door de coronacrisis getroffen ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Ook is een regeling geïntroduceerd voor startende ondernemingen: de subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen COVID-19. Beide subsidies zijn vrijgesteld van winstbelasting. Met de Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19) kunnen werkgevers hun werknemers in de moeilijke coronatijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een cadeaubon of door het verstrekken van onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen.

Onbelaste reiskostenvergoedingen lopen door

Enkele coronaregelingen lopen nog door tot 1 januari 2022. Een voorbeeld is het flexibele beleid rondom de onbelaste reiskostenvergoedingen, waardoor werkgevers bestaande vaste vergoedingen onbelast kunnen blijven vergoeden. Ook kunnen organisaties in het vierde kwartaal nog steeds een beroep doen op verschillende garantieregelingen voor financiering, zoals de speciale ‘coronavarianten’ van de BMKB en de GO en het Klein Krediet Corona (KKC). Verder kan in het laatste kwartaal van dit jaar nog steeds een betaalpauze voor hypotheek worden aangevraagd en blijft de garantieregeling voor de evenementenbranche van kracht.