Kabinet biedt hulp voor door corona getroffen bedrijven

Drie ministeries hebben in een gezamenlijke brief aangegeven dat kleine en middelgrote ondernemingen die in de financiële problemen komen door het coronavirus hulp kunnen krijgen. Het kabinet gaat namelijk (deels) garant staan voor leningen die deze ondernemingen moeten aangaan om te overleven. Dit moet binnen twee weken worden gerealiseerd.

12 maart 2020 | Door redactie

Momenteel merken vooral ondernemingen in de horeca, toerisme en evenementenbranche de gevolgen van het coronavirus. Als zij door dit virus in financiële moeilijkheden komen kunnen zij tegen aantrekkelijke voorwaarden leningen krijgen om de lastige tijd te overbruggen.

Ministerie staat garant voor coronaleningen

De drie ministeries hebben in een brief aangegeven dat ze hiervoor de regeling Borgstelling BMKB gaan gebruiken door deze uit te breiden voor ondernemingen die door het virus zijn getroffen. Met dit borgstellingskrediet staat het ministerie voor een deel garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De overheid staat daarbij borg voor 90% van dit borgstellingskrediet. Door de nieuwe maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd naar 75%. Ondernemingen kunnen op deze nieuwe maatregel een beroep doen bij een overbruggingskrediet of verhoging van de rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. 
Ook andere ministeries zijn aan het kijken of ze getroffen ondernemers met regelingen kunnen helpen. Er is ook al een regeling werktijdverkorting ingevoerd die bedoeld is voor ondernemingen die vanwege buitengewone omstandigheden tijdelijk de werktijd van hun werknemers moeten verkorten.

Meer informatie over alternatieve financiering vindt u in de toolbox Zo vindt u financieringsvormen buiten de banken.

Bijlagen bij dit bericht