Kabinet verlengt NOW-maatregel per 1 juni

Per 1 juni verlengt het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor organisaties die in de problemen zitten door de coronacrisis. Hoogstwaarschijnlijk gaat de nieuwe regeling er anders uitzien dan de huidige. Over de precieze invulling hiervan wordt nog gesproken.

11 mei 2020 | Door redactie

Het eerste noodpakket aan maatregelen waar de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) deel van uitmaakt, duurt 3 maanden en loopt af op 31 mei. Omdat nog steeds veel organisaties problemen ondervinden door de coronacrisis, wordt per 1 juni de NOW-regeling verlengd. Over de exacte invulling hiervan vindt nog overleg plaats. Wel vertelde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het tv-programma Op1 dat hij de boete voor het ontslaan van werknemers wegens bedrijfseconomische redenen per 1 juni wil laten vervallen. Of dit daadwerkelijk gebeurt is nog de vraag, omdat er vanuit de oppositie en vakbonden tegenstand is. Waarschijnlijk worden er aan de nieuwe regeling ook andere voorwaarden verbonden. Zo mogen ondernemingen geen winstuitkering aan aandeelhouders uitdelen, geen dividend uitkeren en niet meer eigen aandelen inkopen. Verder liet de minister weten dat het kabinet het belangrijk vindt dat ondernemingen investeren in personeel, bijvoorbeeld door omscholing van werknemers. Wellicht koppelt het kabinet voorwaarden over omscholing aan de nieuwe NOW-regeling.

Aanpassing NOW: geen uitkering van dividend

Onlangs werd de huidige NOW al aangepast. De regeling is nu ook bruikbaar voor individuele werkmaatschappijen van een concern met minder dan 20% omzetverlies. Om de tegemoetkoming in de loonkosten te kunnen ontvangen, moet de werkmaatschappij voldoen aan extra voorwaarden. Deze staan in het wijzigingsbesluit (pdf). Zo is onder meer bepaald dat de werkmaatschappij de NOW niet kan gebruiken als zij een personeels-bv is en dat zij een overeenkomst over werkbehoud moet sluiten met werknemersvertegenwoordigers. Bovendien moet het concern vóór de aanvraag verklaren dat het over 2020 geen dividend of bonussen uitkeert of eigen aandelen terugkoopt tot en met de datum van de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.