Kalmte bewaren bij coronadiscussie op werkvloer

17 maart 2021 | Door redactie

Of het nu gaat om de vaccinatiestrategie, de avondklok of het naleven van de hygiënemaatregelen: corona maakt de tongen los en vrijwel iedereen vindt er wel iets van. Ook op de werkvloer. Maar wat nu als twee of meer werknemers lijnrecht tegenover elkaar staan in hun opvattingen?

Het lastige aan coronadiscussies is dat er een nogal groot spanningsveld is, en dan ook nog met meerdere componenten. Zo kan een werkgever het voor een veilige terugkeer naar de werkvloer wenselijk vinden dat werknemers zich laten vaccineren, maar is een coronaprik halen vrijwillig. Daarnaast kan de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staan met meningen die als ‘anders’ worden gezien. Om nog maar te zwijgen van de persoonlijke invulling van hoe om te gaan met ‘dringende adviezen’. Het is voer voor discussies, en die kunnen altijd uit de hand lopen. Zeker op afstand (artikel), waarbij digitale communicatie de boventoon voert.

Goed gesprek is de basis

Aan de leidinggevende de pittige taak om werknemers duidelijk te maken dat discussie er mag zijn en zelfs gezond is, omdat het kritisch denken stimuleert. Tegelijkertijd moet de leidinggevende bij werknemers bewustwording creëren dat iedereen deze coronatijden op zijn eigen manier ervaart. Hij heeft hierin ook een voorbeeldfunctie. De leidinggevende moet werknemers dan ook blijven stimuleren om de dialoog aan te gaan, waarbij het misschien wel belangrijker dan ooit is om elkaars grenzen te respecteren. Een goed gesprek waarbij luisteren en feedback (tool) centraal staan, is de basis.

Fasen van conflicthantering

Als iemand zijn mening toch probeert door te drammen, is het beter om dit te negeren of ‘Sorry, ik heb het liever niet over dit onderwerp’ te zeggen dan vol in de aanval te gaan. Helaas gaat het soms toch mis: werknemers komen er samen niet uit, de boel escaleert en het is aan de leidinggevende om in te grijpen. Hoewel hij ongewenst gedrag in de kiem dient te smoren, is het ook belangrijk om de wijze van conflicthantering af te stemmen op de fase van het conflict. Is er sprake van een sluimerend conflict of heeft er al volharding plaatsgevonden? Afspraken maken waar beide werknemers zich in kunnen vinden is het doel. Soms is hier zelfs zakelijke mediation (tool) voor nodig. Als een werknemer, ondanks de gemaakte afspraken, zijn mening blijft opdringen, is het fijn als de leidinggevende kan terugvallen op een procedure voor ongewenst gedrag (tool).