Kan werkgever event met QR-code organiseren in horeca?

Het komt voor dat werkgevers een evenement willen organiseren in een horecagelegenheid. Of een werkgever iets mag organiseren waarbij werknemers alleen naar binnen kunnen met een coronatoegangsbewijs, ligt aan de vrijblijvendheid van deelname aan het evenement.

1 oktober 2021 | Door redactie

Sinds 25 september is het voor toegang tot de horeca verplicht een coronatoegangsbewijs te hebben. Deze coronapas toont aan dat iemand gevaccineerd of getest is, of dat hij recent hersteld is van het coronavirus. Een werkgever mag volgens Rijksoverheid onder voorwaarden aan een werknemer vragen of hij gevaccineerd is en of hij in het bezit is van een QR-code. De werknemer is echter niet verplicht te antwoorden. In bepaalde sectoren, zoals de horeca, is het sowieso niet toegestaan om aan werknemers een coronabewijs te vragen. Er is veel kritiek op dit beleid. Zo wil vakbond FNV het vragen naar de coronasituatie van werknemers strafbaar stellen.

Verplichting is vorm van vaccinatiedwang

Organiseert een werkgever een verplicht evenement in een horecagelegenheid, dan verplicht hij een werknemer deze vraag wel te beantwoorden. Ook verplicht hij hiermee werknemers die geen coronatoegangsbewijs hebben, deze toch te verkrijgen. Het verplichten van deelname aan een evenement waarvoor een coronapas is vereist, is daarom een vorm van vaccinatie- of testdwang en dat is verboden. Een werkgever mag een vaccinatie tegen het coronavirus namelijk niet verplicht stellen, dit is in strijd met het grondrecht op lichamelijke integriteit. Bovendien mag een werkgever op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in principe niet registreren wie er gevaccineerd is. Een verplicht evenement in een horecagelegenheid is dus niet mogelijk. Wel heeft de werkgever alternatieven, bijvoorbeeld een evenement op kantoor. Hij moet dan zorgen voor handhaving van de geldende coronamaatregelen op het werk.

Uitsluiting stimuleert binding niet

Een werkgever mag een werknemer wel stimuleren zich te laten vaccineren of testen. Ook het aanbieden van testen is niet verboden. Door een evenement vrijwillig te houden, is er geen sprake van dwang of grondrechtenschending. Werkgevers doen er goed aan de vrijwilligheid te benadrukken, omdat ook een vrijwillig bedrijfsuitje als verplichting kan aanvoelen. Ook heeft een al dan niet vrijwillige deelname gevolgen voor de werkgeversaansprakelijkheid.
Hoewel het voor werkgevers dus mogelijk is een evenement met vrijwillige deelname in een horecagelegenheid te organiseren, is het de vraag of het wenselijk is, gezien de sociale insteek van een evenement als een bedrijfsborrel. Op deze manier maakt een werkgever wel degelijk onderscheid tussen werknemers die gevaccineerd of getest zijn en werknemers zonder vaccinatie of test. Ondanks dat sommige werknemers misschien niet zitten te wachten op een borrel met collega’s die niet gevaccineerd of niet getest zijn, stimuleert uitsluiting op voorhand de binding tussen de werkgever en de werknemer en de werknemers onderling niet.