Koepelorganisaties willen lastenverlichting voor NOW

Vier koepelorganisaties uit de financiële sector hebben een gezamenlijke brief gestuurd naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarin pleiten zij voor administratieve lastenverlichting rond de vaststelling van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het gaat hierbij specifiek om de derdenverklaring.

25 mei 2021 | Door redactie

De NOW biedt organisaties een vergoeding voor de betaling van loonkosten als zij veel omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronapandemie. Organisaties die een voorschot hebben gekregen van € 20.000 of meer of een definitieve subsidie van € 25.000 of meer, zijn verplicht om een derdenverklaring te verstrekken. Daar komen voor menig financial veel extra werkzaamheden bij kijken. De Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), het Register Belastingadviseurs (RB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) bundelden de krachten en stuurden een gezamenlijke brief naar SZW.

Zuivere derdenverklaring gewenst 

De koepelorganisaties pleiten onder andere voor een beperking van werkzaamheden als de administratie helemaal door de deskundige derde wordt gevoerd vanaf 1 januari 2019. Hoeft hij alleen het proces van aanvraag tot vaststelling te begeleiden, dan kan het tijdsbeslag worden beperkt tot gemiddeld twee uren met een gemiddeld tarief van € 125 exclusief BTW per uur. ‘Het vierogen-principe is hiermee ruim voldoende geborgd’, aldus de koepels. De koepels willen daarnaast een eenvoudiger 'zuivere derdenverklaring' in lijn met eerdere voorstellen. Een professioneel-kritisch gesprek met verslaglegging zou dan volstaan. Het tijdsbeslag kan dan worden beperkt tot gemiddeld vijf uren.

Ondergrens verhogen niet verantwoord

Recent kwam SZW zelf met het voorstel om de ondergrens voor een derdenverklaring te verhogen naar € 60.000. Daaronder zou geen derdenverklaring meer nodig zijn. ‘Ophogen van de grens is uiteindelijk aan de gebruiker van de verklaring’, is de reactie van de koepelorganisaties in hun brief. De koepels vinden het maatschappelijk niet verantwoord om de relatief grote massa aan kleine bedragen niet door een derde deskundige te laten beoordelen bij een cumulatie van tranches vanwege de risico’s.