Kosten NOW-verklaring in lijn met gros verantwoordingen

Werkgevers dragen gemiddeld 6% tot 7% van de vastgestelde NOW-subsidie af aan een financiële dienstverlener voor het opstellen van een accountants- of derdenverklaring. Dit is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat UWV liet uitvoeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

4 oktober 2021 | Door redactie

De aanleiding voor het onderzoek waren signalen vanuit werkgevers, brancheorganisaties, accountants en de politiek over de hoge kosten die de verklaringen voor de definitieve berekening van de eerste aanvraagperiode NOW met zich meebrengen. Het doel was achterhalen welke kosten worden berekend voor de derdenverklaringen en accountantsverklaringen. Zo kan worden beoordeeld in welke mate deze signalen terecht zijn.

Gemiddelde tussen 5% en 7% 

Het is gebruikelijk dat organisaties een subsidie moeten verantwoorden en dat deze verantwoording moet worden gecontroleerd door een externe partij. De gemiddelde kosten voor de verantwoording (artikel) van de NOW-subsidie zijn redelijk in lijn met de gemiddelde kosten die organisaties normaal aan een subsidieverantwoording kwijt zijn. Die liggen meestal tussen de 5% en 7%. Toch kan het als wrang worden gezien dat een organisatie nu relatief hoge kosten moet maken tijdens de coronapandemie die al een behoorlijke economische impact heeft. 

Vaak vaste accountant ingeschakeld

Organisaties doen vaak een beroep op hun vaste accountants- of administratiekantoor voor het opstellen van een verklaring, blijkt uit het onderzoek. Er wordt niet altijd van tevoren een offerte uitgebracht. Gebeurt dit wel, dan varieert de prijs vaak sterk. Uit het onderzoek blijkt ook dat werkgevers uit de detailhandel en werkgevers die een financiële dienstverlener inschakelen die geen vaste partner is, relatief meer van hun subsidie afdragen voor het laten opstellen van een verklaring.

Wisselende reacties van aanvragers

Aanvragers reageren wisselend op de kosten voor het laten opstellen van een verklaring. Ongeveer de helft is geschrokken van de kosten en had deze van tevoren niet verwacht. Zij vinden de kosten in verhouding met de subsidie vaak erg hoog. Aanvragers geven ook regelmatig aan dat zij het logisch zouden vinden als de overheid deze extra gemaakte kosten zou vergoeden. Ongeveer vier op de tien aanvragers vindt de kosten uiteindelijk wel realistisch als er wordt gekeken naar de hoeveelheid werk die uiteindelijk wordt verricht.