Meer druk op terugvordering TVL voor 2.000 ondernemers

3 oktober 2022 | Door redactie

De afwikkeling van de coronasubsidie TVL is op de achtergrond nog steeds in volle gang. Een groot deel van de ondernemers die te veel subsidie hebben ontvangen hebben hiervoor een regeling getroffen. Maar voor zo’n 2.000 ondernemers die TVL moeten terugbetalen is inmiddels het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ingeschakeld.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) was een belangrijke pijler onder het omvangrijke steunpakket dat de overheid tijdens de coronacrisis heeft opgetuigd. Met de TVL konden ondernemingen een deel van hun vaste lasten dekken, zoals kosten voor huur en verzekeringen.

TVL terugbetalen te hoog ingeschatte omzetdaling

De TVL is inmiddels al een tijd gestaakt, maar de afwikkeling van de verleende subsidie loopt nog. De tegemoetkoming is namelijk een voorschot, en achteraf bekijkt de RVO aan de hand van de werkelijke omzetdaling of een onderneming niet te veel TVL heeft gekregen. Valt de omzetdaling namelijk lager uit dan de onderneming bij de aanvraag had ingeschat, dan moet de onderneming geld terugbetalen. Of zij ontvangt nog een extra betaling als blijkt dat er te weinig subsidie is uitgekeerd.

CJIB biedt ondernemingen nog een laatste kans

Volgens de uitvoeringsinstantie is op dit moment van 55.000 ondernemingen vastgesteld dat zij TVL moeten terugbetalen. Velen van hen hebben hierover afspraken gemaakt met de RVO, bijvoorbeeld over een terugbetaling in termijnen. Maar zo’n 2.000 ondernemingen hebben niet gereageerd, volgens de RVO zelfs niet na ‘6 tot 8 persoonlijke mails, brieven en telefoontjes’. Daarom zijn deze dossiers nu overgedragen naar het CJIB. Het incassobureau zal de ondernemingen nog een brief sturen met daarin een laatste kans om ‘binnen twee weken’ alsnog een betalingsregeling af te spreken met de RVO. Blijft een reactie uit, dan gaat de deurwaarder van het CJIB aan de slag met het innen van het openstaande bedrag.