Miljarden voor tegemoetkoming in loonkosten van NOW 3.0

Het is een belangrijk onderdeel van de Rijksbegroting voor 2021: het pakket steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Het meeste geld gaat naar de NOW 3.0, die bij veel omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk maakt.

15 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Eind augustus maakte het kabinet al bekend dat werkgevers en werkenden voor een langere periode kunnen terugvallen op overheidssteun. Tot dit derde steunpakket behoort ook de derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In tegenstelling tot de NOW 1.0 en de NOW 2.0 duurt de NOW 3.0 geen 3, maar 9 maanden. Deze negen maanden zijn opgedeeld in drie tijdvakken: oktober 2020 tot en met december 2020, januari 2021 tot en met maart 2021 en april 2021 tot en met juni 2021. Voor elk tijdvak gelden verschillende regels.

Kabinet bouwt steun aan bedrijfsleven af

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar begroting opgenomen dat de totale kosten voor het derde steun- en herstelpakket zo’n € 6,9 miljard bedragen. Hiervan gaat bijna € 5,3 miljard naar de NOW 3.0. Of dit de werkelijke kosten zullen zijn, is natuurlijk maar de vraag. Het hangt af van de mate waarin organisaties van de subsidieregeling gebruikmaken. De tweede NOW was al veel minder populair dan de eerste NOW. Tijdens de duur van de NOW 3.0 bouwt het kabinet de overheidssteun stapsgewijs af, zodat werkgevers zich kunnen aanpassen aan ‘de nieuwe realiteit’, zoals de koning het in de Troonrede omschreef.

€ 1,4 miljard naar sociaal pakket

In het kader van de ontwikkelingen en veranderingen maakt het kabinet bij de derde steunronde ook € 1,4 miljard vrij voor een sociaal pakket met aanvullende maatregelen. Het gaat onder andere om begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en scholing, een aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. Het geld is bedoeld voor de periode 2020-2024.