Niet ongemerkt terug naar kantoor in het Nieuwe Normaal

Met het vervallen van het thuiswerkadvies lijkt het erop dat veel organisaties langzaamaan terugkeren naar ‘normaal’. Werknemers zullen, af en toe of weer volledig, op kantoor worden verwacht. Een kans voor managers om met werknemers terug te blikken en stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen.

23 juni 2021 | Door redactie

Organisaties die hun werknemers weer op kantoor verwachten, moeten hiervoor wel voorbereidingen treffen. De voorwaarde voor werken op locatie blijft ‘alleen als dat veilig kan’. Organisaties moeten voorlopig nog de anderhalvemeter-regel in acht nemen en de hygiëne voorschriften volgen. Maar ook op het gebied van personeelsmanagement is er veel te regelen. Organisaties waar medewerkers de afgelopen anderhalf jaar hebben thuisgewerkt, hebben heel wat in te halen. In die tijd kunnen heel wat prettige en verdrietige gebeurtenissen in een mensenleven plaatsvinden, zoals jubilea, huwelijken en geboortes, maar ook ziektes en sterfgevallen. Ook zijn er misschien werknemers vertrokken, vanwege wisseling van baan of omdat ze met pensioen gingen (tool).

Bijeenkomst voltallige personeel

Een organisatie kan besluiten hier alsnog met elkaar aandacht aan te besteden, en alle gedenkwaardige gebeurtenissen te memoreren in een toespraak van de directeur tijdens een bijeenkomst voor het personeel. De samenkomst kan fysiek, digitaal of hybride (deels fysiek en deels digitaal) plaatsvinden. Er zijn misschien werknemers die langdurig ziek zijn geworden door corona; misschien zijn er zelfs medewerkers overleden (tool). Anderen hebben misschien een naaste verloren, zoals een partner of een ouder. Dan kan de terugkeer naar kantoor fijn zijn, maar ook lastig en ongemakkelijk. Het is goed om hier met elkaar bij stil te staan. Leidinggevenden moeten werknemers wel altijd informeren waar een bijeenkomst om gaat, vragen of dit op prijs wordt gesteld en samen kijken hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

Rondleiding nieuwe werknemers

Dan zijn er nog de werknemers die tijdens de coronacrisis in dienst zijn getreden bij de organisatie. Die hebben misschien alleen nog maar virtueel met hun collega’s en manager kennisgemaakt en op afstand samengewerkt. Voor hen is er geen ‘terugkeer naar kantoor’; zij beleven in feite hun eerste échte werkdag bij hun nieuwe werkgever. Het is dan goed om alsnog een rondleiding door het pand te geven en hen voor te stellen aan hun collega’s. Denk ook aan de nodige facilitaire zaken, zoals sleutels, toegangspasjes en dergelijke (tool). Voor de collega’s die al langer in dienst zijn, kan het wennen zijn om weer fysiek tussen collega’s in een wellicht drukke kantoortuin te zitten, in plaats van alleen op de thuiswerkplek. Het is prettig als iedereen de gelegenheid krijgt om zijn draai te vinden.

Meer informatie over de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis vindt u in de toolbox Stap voor stap terug naar kantoor.

Bijlagen bij dit bericht

Sleutelverklaring
Tools | Overeenkomsten
AOW-leeftijd bepalen
Tools | Rekentools