Noodloket voor ondernemers zonder klandizie door corona

Ondernemers die hun inkomsten geheel of grotendeels zien verdampen door de overheidsmaatregelen om corona te bestrijden, kunnen aankloppen bij een noodloket. Daar kunnen zij een tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen.

18 maart 2020 | Door redactie

Het kabinet werkt de exacte voorwaarden nog uit, maar duidelijk is het al wel dat het gaat om bijvoorbeeld horecaondernemers of ondernemers die in de problemen komen door de eis om 1,5 meter afstand te houden. Bijvoorbeeld kappers of schoonheidsspecialisten komen in nauw contact met hun klanten en moeten door de afstandseis hun werk staken. Het is voor hen niet mogelijk om de geleden inkomsten na de coronacrisis terug te halen.

Tegemoetkoming is een gift

Deze ondernemers krijgen geen inkomsten binnen, maar hebben wel te maken met vaste lasten en al gedane uitgaven. Daarom kunnen zij – als het noodloket eenmaal is geopend – een gift aanvragen van € 4.000 voor de periode van drie maanden. Dit is onderdeel van een noodpakket van maatregelen. Alleen ondernemers die een bedrijf runnen dat zich niet in de eigen woning bevindt, kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming.