NOW-subsidie ook in derde kwartaal 2021 aan te vragen

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd de NOW tot en met het derde kwartaal van 2021 te verlengen. Werkgevers die in de problemen verkeren door de coronacrisis, kunnen dus ook in het derde kwartaal een subsidie voor de loonkosten ontvangen.

28 mei 2021 | Door redactie

De NOW wordt in de huidige vorm verlengd; er wordt niet versoberd. Om voor de vierde versie van de NOW (NOW 4) in aanmerking te komen, moet een organisatie een omzetverlies lijden van minimaal 20%. Het maximale subsidiepercentage blijft 85%. Wel is de referentiemaand voor de loonsom aangepast van juni 2020 naar februari 2021. Met de verlenging is naar verwachting een bedrag van € 2 miljard gemoeid. De NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Kabinet komt werkgevers meer tegemoet

Om werkgevers tegemoet te komen, telt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf de NOW 3 – die loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021 – met terugwerkende kracht niet meer mee als omzet voor de NOW. De eerdere verhogingen van de TVL betekenden een hogere omzet voor werkgevers, waardoor zij minder subsidie ontvingen. Door de uitsluiting van de TVL ontvangen deze werkgevers na het aanvragen van de definitieve subsidie vanaf de NOW 3 een hoger bedrag aan steun.

Beslissing voortzetting loonsteun na de zomer

Het verwerken van de gewijzigde rekenmethode brengt extra werk met zich mee, waardoor de loonsteun op zijn vroegst in juli wordt uitgekeerd. Omdat het niet duidelijk is in hoeverre de economie de komende tijd zal herstellen, is er gekozen voor een verlenging van drie maanden. Na de zomer neemt het kabinet, afhankelijk in hoeverre de samenleving verder van het slot gaat, een besluit over de voortzetting van de NOW.

Gevolgen corona voor werkgelegenheid beperken

De NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – is onderdeel van het coronabeleid van het demissionaire kabinet. De tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% hebben geleden over een periode van drie maanden, heeft als doel de gevolgen van corona voor de werkgelegenheid zo beperkt mogelijk te houden.