Ondersteuning bij herstel voor werknemers met Long Covid

De re-integratie van werknemers met Long Covid wordt bemoeilijkt doordat klachten lang kunnen aanhouden en er weinig bekend is over het verloop. Het ministerie van VWS heeft een organisatie opgericht die mensen met langdurige klachten door Long Covid bijstaat.

13 januari 2022 | Door redactie

Werknemers die last hebben van Long Covid kunnen lang bezig zijn met de re-integratie. De werkhervatting wordt bemoeilijkt doordat zij langdurig last blijven houden van klachten. Voor die mensen heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) ondersteuning geregeld. Zij kunnen terecht bij C-support, nazorg covid-19, een organisatie die patiënten informeert, adviseert en ondersteunt tijdens het herstelproces. Voor werknemers die na drie maanden nog steeds klachten ervaren, kan doorverwijzing naar deze organisatie wellicht helpen. Het RIVM verwijst op de eigen site door naar de website waar patiënten zich kunnen aanmelden.

In gesprek gaan met de bedrijfsarts

De nazorgadviseurs helpen niet alleen bij lichamelijke en psychische klachten, maar kunnen ook ondersteunen bij praktische zaken zoals het vinden van de juiste hulpverleners. Denk aan een in Long Covid gespecialiseerde fysiotherapeut of een arbeids- en organisatiedeskundige wanneer aanpassingen op de werkplek nodig zijn. Maar ook kunnen werknemers hulp krijgen bij administratieve en financiele zaken, zoals de eindejaarsbeoordeling voor de re-integratie en de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Op verzoek van de werknemer kan de organisatie ook ondersteunen bij de gesprekken met de werkgever of de bedrijfsarts.