Openstaande belastingschuld loopt op naar € 20 miljard

15 maart 2022 | Door redactie

De berg met belastingschulden die ondernemers door corona hebben uitgesteld beloopt inmiddels al ruim € 20,5 miljard. Dat meldt het ministerie van Financiën. Ondernemers hebben nog tot en met 31 maart 2022 om nog wat schuld aan de berg toe te voegen. Na die datum moeten zij namelijk nieuwe belastingverplichtingen weer gewoon voldoen.

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling is een belangrijke pijler onder het enorme pakket aan coronasteun van de overheid. Dankzij deze regeling kunnen ondernemingen en organisaties de rekeningen voor onder meer de BTW, inkomstenbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting nog even voor zich uitschuiven. Uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 moeten zij beginnen met het terugbetalen van de schuld.

Uitstel aanvragen met brief aan Belastingdienst

De regeling voor belastinguitstel wordt gretig gebruikt. Momenteel staat er nog voor ongeveer € 20,5 miljard aan belastingschulden open, zo blijkt uit een update die staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij de vorige meting was het nog € 18,7 miljard. Van Rij schrijft in zijn brief (pdf) ook dat er weer meer verzoeken om uitstel binnenkomen sinds de Belastingdienst weer actief is gaan invorderen bij ondernemers zonder uitstel.
Tot 1 april 2022 kunnen ondernemingen nog gebruikmaken van uitstel. Voor ondernemers die al uitstel hadden gekregen en nog schuld hebben openstaan wordt het uitstel automatisch verlengd. Ondernemers die nog geen uitstel hebben gevraagd of de schuld al hebben afgelost kunnen nog voor eind maart uitstel aanvragen. Dat kan alleen door een brief te sturen aan de Belastingdienst.

Belasting over maart 2022 weer gewoon betalen

De uitstelregeling loopt na 31 maart 2022 af. Na die datum moeten ondernemers dus niet alleen aangifte doen, maar ook direct weer de belasting afdragen. Het gaat dan om belastingverplichtingen die vanaf 1 april ontstaan, maar die kunnen wel te maken hebben met de periode vóór 1 april. Denk aan de aangifte over het eerste kwartaal van 2022 of over maart 2022. Ondernemers die na 1 april in de knel komen met het betalen van belasting kunnen nagaan of zij regulier uitstel van belastingbetaling (artikel) kunnen krijgen. Die optie blijft namelijk gewoon bestaan.

Grootste deel belastingschuld zijn loonheffingen

Het leeuwendeel van de openstaande schuld gaat om loonheffingen: € 9,9 miljard op de peildatum 24 februari 2022. Daarna volgt de BTW met € 6,8 miljard aan uitgestelde schuld.
Op de peildatum hadden nog ruim 278.000 ondernemers schuld openstaan. Dat zijn er alweer ruim 100.000 minder dan op de piek, want in totaal hebben 394.000 ondernemers op enig moment uitstel gekregen. Een deel van hen heeft de schuld alweer volledig terugbetaald. Van de 278.000 ondernemers valt meer dan de helft in het kleinbedrijf. Gemiddeld hebben deze ruim 159.000 ondernemers € 27.000 aan schuld openstaan, maar de verdeling is enigszins scheef. De mediaan ligt namelijk op € 5.000 tot € 10.000 schuld. Een relatief kleine groep met hogere schuld trekt dus het gemiddelde omhoog.

Bijlagen bij dit bericht

Verzoek uitstel van betaling
Tools | Maatwerkbrieven