OR moet ingrijpen als werkgever CoronaMelder verplicht

Werkgevers doen er niet verstandig aan om de CoronaMelder-app verplicht te stellen aan hun werknemers. In de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 staat namelijk uitdrukkelijk dat niemand verplicht mag worden om de app te gebruiken. Wil de werkgever de app toch voor alle werknemers invoeren, dan moet de ondernemingsraad (OR) hem een halt toeroepen.

4 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Het zou zo handig zijn voor werkgevers: werknemers die bij binnenkomst met een app kunnen aantonen dat zij geen covid-19 hebben. Met de CoronaMelder-app zou dat kunnen. Die geeft namelijk een melding als de gebruiker mogelijk besmet is met het coronavirus. Dat maakt het misschien verleidelijk om het gebruik van de app te verplichten voor werknemers of om de app te installeren op zakelijke telefoons, maar dat mag niet zomaar. De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, die de Tweede Kamer nu behandelt, moet daar een stokje voor steken. En dat zou ook de ondernemingsraad moeten doen.

Geen informatie over gezondheidstoestand werknemer

Volgens het wetsvoorstel mogen werkgevers of andere organisaties, zoals winkels of zorgverzekeraars, het gebruik van de CoronaMelder (of vergelijkbare apps) nooit verplicht stellen. Deze app geeft namelijk informatie over de gezondheidstoestand van werknemers. Medische gegevens vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn dus verboden terrein voor werkgevers.

OR heeft instemmingsrecht bij regelingen die betrekking hebben op persoonsgegevens

Bij een regeling die betrekking heeft op de verwerking of bescherming van persoonsgegevens van werknemers, heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1k WOR). Op grond van de AVG-wetgeving heeft de OR een extra argument om niet in te stemmen met de invoering van een corona-app voor werknemers. Ook als werknemers hier geen bezwaar tegen hebben. De werknemer zit nu eenmaal in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van de werkgever, dus blijft het de vraag of hij die toestemming vrijelijk heeft gegeven.

OR moet alert zijn op regelingen die privacy van werknemers kunnen schaden

De OR moet altijd alert zijn op regelingen die de privacy van werknemers kunnen aantasten. Komt de privacy mogelijk in het geding, zoals bij de CoronaMelder, dan doet de OR er verstandig aan om bij de bestuurder aan de bel te trekken. De OR kan het initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om het onderwerp bij de bestuurder op de agenda te zetten. De bestuurder is dan verplicht om hierover in gesprek te gaan met de OR.