OR moet ingrijpen als werkgever temperatuur wil meten

Veel organisaties kampen in deze coronatijd met vragen over privacy, en Europese regels zijn nog ver weg. Als toezichthouder op de privacywetgeving adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) werknemers om de ondernemingsraad (OR) en de functionaris gegevensbescherming in te schakelen als de werkgever met temperatuurmetingen zijn organisatie coronaproof wil maken.

1 mei 2020 | Door redactie

De AP krijgt veel vragen en klachten over werkgevers die de lichaamstemperatuur willen opnemen van werknemers of bezoekers, zoals vrachtwagenchauffeurs die goederen komen bezorgen. Werkgevers zetten allerlei middelen in om te controleren op koorts, van thermometers tot thermische camera’s. Of een werknemer koorts heeft, valt echter onder medische gegevens, en dat is verboden terrein voor werkgevers. Zo’n maatregel is namelijk in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ook als werknemer instemt is temperatuurmeting verboden

Volgens de privacywetgeving mag de werkgever geen inzage hebben in de medische gegevens van zijn werknemers en mag hij gezondheidsgegevens ook zeker niet opslaan – dit is namelijk voorbehouden aan een arts. Ook niet als de werknemer (of bezoeker) hier toestemming voor geeft. Bovendien heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1k van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)), en die zal niet zomaar instemmen met een temperatuurmeting.

AP kan werkgever beboeten als hij temperatuurmeting invoert

Een werkgever die preventief de temperatuur wil meten, is in overtreding. Hij schendt daarmee de privacy van de werknemer. Als de werkgever de OR om instemming vraagt, zal de OR om die reden dan ook geen instemming geven voor de voorgestelde maatregel van de werkgever. Vangt de OR signalen op dat de werkgever van plan is om een temperatuurmeting in te voeren, dan kan de OR zijn initiatiefrecht (artikel 23, lid 3 WOR) inzetten om de werkgever direct op andere gedachten te brengen. Voert de werkgever een temperatuurmeting in zonder enig overleg met de OR, dan kan de OR zijn besluit nietig verklaren en desnoods via de kantonrechter de werkgever ertoe dwingen om van de maatregel af te zien. Een gang naar de rechter zet echter de relatie met de bestuurder op scherp. Het is daarom wel een uiterst redmiddel als onderling overleg geen vruchten afwerpt.

OR moet actief met werkgever meedenken over passende maatregelen

In crisistijd komen werkgevers plotseling voor veel nieuwe vraagstukken te staan en moeten zij in korte tijd veel belangrijke beslissingen nemen. De OR kan juist nu zijn werkgever een grote dienst bewijzen door actief met hem mee te denken welke maatregelen in deze coronatijd het beste passen bij de organisatie.

Bijlagen bij dit bericht