Overheid verstrekte ruim € 6,2 miljard TVL-subsidie

Sinds de start van de coronamaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een kleine anderhalf jaar geleden, zijn ruim 352.000 aanvragen ingediend en is in totaal ruim € 6,2 miljard toegekend aan ondernemingen die financiële steun nodig hadden. Het derde kwartaal van dit jaar was ook het laatste waarin ondernemers een beroep konden doen op de TVL.

8 november 2021 | Door redactie

De TVL werd op 20 mei 2020 aangekondigd als een van de financiële en fiscale steunmaatregelen (tool) die in het leven zijn geroepen om door de coronapandemie getroffen ondernemingen te ondersteunen. Met deze subsidie konden ondernemers in nood hun vaste bedrijfslasten blijven betalen. In totaal waren er vijf TVL-periodes. Het meeste geld ging naar ondernemingen in de volgende sectoren:

  • horeca en hotels (€ 1,8 miljard);
  • groot- en detailhandel (€ 1 miljard);
  • cultuur, sport en recreatie (€ 750 miljoen).

Aanvragen gehalveerd in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2021 deden ruim 35.000 ondernemers een aanvraag voor de TVL. Het betrof ondernemingen die in het desbetreffende kwartaal minimaal 30% omzetverlies hadden geleden. Vergeleken met een kwartaal eerder was het aantal TVL-aanvragen gehalveerd.
Eind augustus werd bekendgemaakt dat de TVL per 1 oktober 2021 zou stoppen, net als de meeste andere coronasteunmaatregelen. Voor het afgelopen kwartaal kon nog tot en met 29 oktober 2021 een TVL-aanvraag worden ingediend. De verwachting is dat het totaalbedrag aan TVL-subsidie oploopt, omdat de laatste aanvragen nog moeten worden afgehandeld.

Subsidie voor nachtsluiting

Hoewel de TVL ten einde is kunnen veel horecaondernemers in het vierde kwartaal nog een beroep doen op de subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). Zij moeten daarvoor onder andere minimaal 50% omzetverlies hebben geleden om een beroep te kunnen doen op deze subsidie. Voor deze regeling is € 180 miljoen beschikbaar.

Altijd een actueel overzicht van de belangrijkste deadlines voor ondernemers bij de hand? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht