Overleg tussen bestuurder en OR noodzaak in coronatijd

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking gepresenteerd voor het overleg tussen de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) over de gevolgen van het coronavirus. Het is essentieel dat bestuurder en OR intensief overleggen, want organisatie- en werknemersbelangen kunnen in crisistijd sneller botsen. Een proactieve en meedenkende OR kan juist nu zijn meerwaarde bewijzen.

30 september 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Afgelopen maandag presenteerde premier Mark Rutte verscherpte coronaregels. De nieuwe, strenge maatregelen volgen op de snelle stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19. Veel organisaties hebben zwaar te lijden (gehad) onder de coronacrisis. Met de digitale handreiking Wat mag, moet en kan? biedt de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) bestuurders en ondernemingsraden handvatten om gezamenlijk de coronacrisis het hoofd te bieden.

OR is strategische overlegpartner voor bestuurder

De bestuurder kan wel wat extra ogen en oren gebruiken nu de organisatie grotendeels op afstand wordt gerund. Als hij een kort lijntje heeft met de OR, heeft hij altijd een strategische overlegpartner bij de hand en verliest hij de belangen van de werknemers niet uit het oog. De OR weet als geen ander wat er in de organisatie leeft en waar werknemers behoefte aan hebben, en kan creatieve ideeën van werknemers aandragen. Gezamenlijk kunnen zij zoeken naar gedeelde belangen en oplossingen vinden voor de nieuwe, vaak complexe vraagstukken waar de bestuurder nu mee te maken krijgt, zoals het coronaproof inrichten van het kantoor, andere productieprocessen, een thuiswerkbeleid of belangrijke financiële beslissingen.

(Tijdelijk) meer faciliteiten voor OR

Het kan in deze omstandigheden zinvol zijn om de OR (tijdelijk) extra bevoegdheden of faciliteiten te geven. Denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het instemmingsrecht van de OR of OR-leden meer tijd geven voor het OR-werk. Zo blijft een snelle en zorgvuldige besluitvorming gegarandeerd en voorkomt de bestuurder dat OR-leden overbelast raken.

OR kan deskundige hulp inschakelen en zichzelf laten bijscholen

De OR doet er goed aan om deskundige hulp in te schakelen als de bestuurder de raad om advies vraagt. De OR heeft dit recht op grond van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ook kan de OR gebruikmaken van zijn scholingsrecht. Volgens artikel 18 WOR hebben OR-leden recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Die kunnen zij goed gebruiken om kennis op te doen over specifieke organisatievraagstukken of om bijvoorbeeld hun digitale vaardigheden bij te spijkeren. Veel scholing is inmiddels ook digitaal beschikbaar en online te volgen. 

Bijlagen bij dit bericht

Overlegrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 17 minuten
Corona heeft grote impact
Verdiepingsartikel