Per 1 oktober werktijdverkorting in plaats van NOW

31 augustus 2021 | Door redactie

De NOW-subsidie voor loonkosten komt per 1 oktober 2021 ten einde. Daarvoor in de plaats kunnen werkgevers onder omstandigheden weer gebruikmaken van de werktijdverkorting, de regeling die in coronatijd niet geschikt bleek te zijn.

Toen in februari 2020 werk wegviel door de gevolgen van het coronavirus, konden werkgevers voor niet-gewerkte uren van werknemers een tijdelijke WW-uitkering van UWV ontvangen op basis van de regeling voor werktijdverkorting (WTV). De overheid had hiervoor het coronavirus als buitengewone omstandigheid aangemerkt. Het aantal aanvragen nam daarna snel toe en daar was de WTV niet op afgestemd. Het kabinet introduceerde daarom een vervangende regeling: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), die sinds 6 april 2020 van toepassing is. De NOW biedt een tegemoetkoming in de loonkosten wegens omzetverlies door de coronacrisis. Na verschillende tijdvakken en honderdduizenden aanvragen komt per 1 oktober 2021 deze subsidieregeling ten einde. Vanaf dat moment geldt de buiten werking gestelde WTV weer.

Werktijdverkorting niet bruikbaar voor corona-omstandigheden

In een Kamerbrief geeft het demissionaire kabinet aan dat werkgevers kunnen terugvallen op de WTV in kortdurende buitengewone omstandigheden die niet tot het ondernemersrisico behoren, net als voorheen. De WTV is echter vanaf 1 oktober niet bedoeld voor coronagerelateerde situaties. Werkgevers zullen zich dus moeten aanpassen aan ‘het nieuwe normaal’, al wordt aan bepaalde organisaties – nachtclubs en disco’s – nog wel overheidssteun verleend. Om de beroepsbevolking te helpen bij de veranderingen, blijft er voorlopig geld beschikbaar vanuit het sociaal pakket.