Snel economisch herstel na coronapandemie

Afgelopen jaar vond als gevolg van de coronapandemie een historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) plaats. De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht echter een krachtig en vlot herstel vanaf het tweede kwartaal van 2021.

21 juni 2021 | Door redactie

De nieuwe halfjaarlijkse ramingen gaan voor dit jaar uit van een bbp-groei van 3%. Komend jaar volgt er zelfs een groei van 3,7% waarna de groei in 2023 normaliseert tot 1,9%. Bij de ramingen van DNB is uitgegaan van het geleidelijk afbouwen van de contactbeperkende maatregelen tot deze begin 2022 niet meer nodig zijn.   

Herstel vlotter dan na financiële crisis

In lijn met de versoepelingen trekt het economische herstel naar verwachting sterk aan vanaf het tweede kwartaal van 2021, vooral gedreven door de particuliere consumptie. In het vierde kwartaal van 2021 overtreft het bbp naar verwachting zijn niveau van kort voor de coronacrisis. Het herstel verloopt daarmee vlotter dan na de financiële crisis van 2008.
Door de afbouw van de contactbeperkende maatregelen en de gunstige economische vooruitzichten kunnen de steunpakketten (artikel) van de overheid na het derde kwartaal worden afgebouwd. Een nieuw kabinet kan zich te zijner tijd dan richten op meer structurele uitdagingen, zoals de energietransitie en de knelpunten op de woning- en arbeidsmarkt.

Inflatie stijgt

Na het afbouwen van de steunpakketten neemt de werkgelegenheid eerst licht af en trekt in 2022 flink aan. Doordat banen dan makkelijker te vinden zijn, zullen meer mensen zich melden op de arbeidsmarkt. Dit leidt tijdelijk tot een hogere groei van het arbeidsaanbod. Hierdoor stijgt het werkloosheidspercentage van 3,6% dit jaar tot 4,5% volgend jaar. Door het verdere economische herstel daalt de werkloosheid daarna weer, tot 4,1% in 2023. De inflatie stijgt naar verwachting van 1,1% in 2020 tot 1,5% in 2021, mede als gevolg van een hogere olieprijs. In 2022 blijft de inflatie steken op 1,5% en in 2023 neemt de inflatie toe tot 1,8%, in lijn met de oplopende krapte op de arbeidsmarkt, aldus 'Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten DNB - juni 2021' (pdf) van DNB.