SRA-kantoren draaiden goed ondanks coronacrisis

5 oktober 2021 | Door redactie

In het recent verschenen SRA-Benchmarkonderzoek over 2020 is te lezen dat de netto-omzet van aangesloten kantoren in 2020 ten opzichte van 2019 met 5,4% is gestegen. Ook is de winst voor belastingen en managementfee met 12% toegenomen. Ondanks de coronapandemie hebben de kantoren het dus over het algemeen goed gedaan.

De positieve resultaten waren vooral het gevolg van een stijging aan omzet door een toename aan assurance-opdrachten. De bruto-omzet van assurance-opdrachten nam in 2020 met een gemiddelde van 17% toe. Bij kleinere kantoren (1-25 fte) was zelfs een omzetstijging van 26% te zien. Er was in 2020 ook een groei te zien van 4% in het aantal fte’s. Deze stijging is over het algemeen te zien bij alle kantoren.

Salarisverhogingen gecompenseerd

Uit het benchmarkonderzoek van SRA, is een netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland, komt ook naar voren dat voor het eerst in vijf jaar de totale kosten minder hard zijn gestegen dan de omzet. De toename van de personeelskosten loopt parallel aan de stijging van het aantal fte. De salarisverhogingen worden in 2020 gecompenseerd door een afname in onder andere autokosten, kantinekosten en reis- en verblijfkosten. De overige kosten bleven over het algemeen gelijk.

Klanten failliet gegaan

De coronacrisis bracht uitdagingen met zich mee voor de accountantskantoren. Bij 60% van de kantoren is 1% tot 20% van de klanten failliet gegaan als gevolg van de coronacrisis. Gemaakte uren konden daardoor niet altijd aan de klant worden doorberekend en dit is terug te zien in de afboekingen in 2020. Desondanks hebben de kantoren over het algemeen goed gedraaid in 2020.
Aandachtspunten voor de komende tijd zijn het continu investeren in het aannemen van nieuw personeel en het aantrekkelijk blijven voor het huidige personeel. De aandacht gaat hier naar uit vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Bijlagen bij dit bericht