Steeds meer aanvragen werktijdverkorting wegens corona

13 maart 2020 | Door redactie

Steeds meer organisaties doen een beroep op de regeling voor werktijdverkorting, zo schrijft minister Koolmees van SZW in een brief aan de Tweede Kamer. Zowel UWV als het ministerie van SZW zetten extra mensen in om de aanvragen te verwerken.

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Werkgevers die door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder werk hebben, kunnen in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Een paar weken geleden maakte het kabinet bekend dat de regeling ook geldt voor werkgevers die de werktijd van hun werknemers inkorten vanwege de uitbraak van het coronavirus. In zijn Kamerbrief schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat het aantal aanvragen snel toeneemt en dat op 11 maart de stand 1.700 aanvragen bedroeg. Op 13 maart hebben inmiddels al 5.000 organisaties een aanvraag ingediend. Ter vergelijking: in een gemiddeld jaar gaat het om 100 tot 200 bedrijven.

Minder omzetverlies door werktijdverkorting

Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door buitengewone omstandigheden, die buiten het normale ondernemersrisico vallen, tijdelijk geen of minder werk voor (een deel van) hun personeel hebben. Een werkgever die kan aantonen dat hij in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken door de coronacrisis minstens 20% van de ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan benutten, kan een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van SZW. Kent het ministerie de vergunning toe, dan kan de werkgever na afloop van de vergunningsperiode voor zijn werknemers WW-uitkeringen aanvragen over de niet-gewerkte uren. Op deze manier kan de werkgever zijn omzetverlies verkleinen.

Geen recht voor oproepkrachten en zieke werknemers

De minister zet extra personeel in om alle aanvragen te kunnen verwerken. Ook UWV werkt aan vergroting van de verwerkingscapaciteit. Blijkt dit onvoldoende te zijn, dan zal de minister naar andere mogelijkheden kijken, al maakt hij niet bekend welke dat zijn. De werkgever kan alleen werktijdverkorting aanvragen voor reguliere werknemers. Hij kan geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. Ook voor werknemers die al ziek zijn vóór de vergunningsperiode ingaat, kan de werkgever geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Voor deze werknemers geldt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Bijlagen bij dit bericht