Steunmaatregelen corona stoppen vooralsnog per 1 oktober 2021

30 juni 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet heeft besloten de coronasteun per 1 oktober 2021 onder voorbehoud te beëindigen. Mochten er nieuwe maatregelen nodig zijn door een opleving van het virus, dan kan dit besluit worden heroverwogen. Daarnaast wordt de NOW 4 gewijzigd.

Vanwege de positieve ontwikkeling van het aantal besmettingen en van de economie worden de steunmaatregelen, waaronder de NOW-subsidie, TVL en TOZO, vanaf het vierde kwartaal van 2021 stopgezet. Wel houdt het kabinet een vinger aan de pols wat betreft de verdere ontwikkeling van de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen en beperkingen.

Introductie van omzetverliesgrens in NOW

Ook wordt de zesde tranche van de NOW (NOW 4) op één punt gewijzigd. Doordat het kabinet het niet langer reëel acht dat organisaties een volledig omzetverlies lijden door de coronacrisis, is er een omzetverliesgrens geïntroduceerd. De wijziging betekent dat het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de subsidie een plafond heeft van 80%, ook voor organisaties met een hoger omzetverliespercentage. Het maximale subsidiepercentage blijft 85%. Een organisatie die bijvoorbeeld een omzetverlies van 100% heeft, krijgt subsidie voor 68% (80% x 85%) van zijn loonsom. Voor organisaties met een omzetverlies tussen de 20% en 80% verandert er niets. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. De wijziging moet nog wel in de regeling verwerkt worden. Dat heeft als gevolg dat het aanvraagloket later opent en dat de voorschotten later worden uitgekeerd. Wanneer het loket exact opent, is vooralsnog niet duidelijk.

Stoppen steunmaatregelen komt te vroeg

Het besluit van het kabinet is niet met onverdeeld enthousiasme ontvangen. Oppositiepartijen, vakbonden en ondernemersverenigingen vinden het te vroeg om met de steunmaatregelen te stoppen. Zij zijn van mening dat, hoewel de economie over het algemeen snel herstelt, er sectoren zijn waar het herstel nog niet duidelijk zichtbaar is. Ook is er de angst dat de deltavariant van het coronavirus de komende maanden nog voor problemen kan zorgen.