Thuiswerkadvies versoepeld, mogelijk vaccinatieregistratie

Vanaf 25 september wordt het thuiswerkadvies verder versoepeld. ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’, wordt het nieuwe devies. Ook vervalt de anderhalvemeternorm en onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor een vaccinatieregistratie in de zorg.

16 september 2021 | Door redactie

Demissionair minister-president Mark Rutte kondigde de wijzigingen aan in een persconferentie over de coronamaatregelen. Door het nieuwe thuiswerkadvies legt de overheid de beslissing over de invulling hiervan volledig bij de werkgevers. Zij zullen zelf beleid moeten gaan maken over het al dan niet thuiswerken en de zorg voor een veilige werkvloer.

Regie beleid zou bij werknemers moeten liggen

Werkgeversverenigingen vinden het advies een stap vooruit, maar ook onduidelijk. Zij zien het thuiswerkadvies liever volledig verdwijnen. De invulling van een nieuw thuiswerkbeleid zou in elk geval in samenspraak met de werknemers moeten gebeuren; werkgevers en werknemers moeten hierover duidelijke afspraken maken. Vakbond FNV meent ook dat het beleid na anderhalf jaar corona niet volledig door de werkgevers ingevuld moet worden en vindt zelfs dat de regie voornamelijk bij de werknemers moet liggen. Diverse grote werkgevers hebben al besloten weer meer op kantoor te gaan werken, zo blijkt bijvoorbeeld uit een rondgang van NU.

Anderhalve meter mag nog gehanteerd worden

Hoewel het na 25 september nog steeds als veilige afstand geldt, vervalt de anderhalvemeternorm als verplichting. De maatregel blijft nog wel onderdeel van de basisregels. Werkgevers kunnen, als zij het noodzakelijk vinden om te kunnen zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, de anderhalvemeterregel daarom blijven hanteren.
Om makkelijker aan hun zorgplicht te kunnen voldoen, is er vanuit werkgevers een roep om een coronapas voor op de werkvloer. Dit is onder bestaande wetgeving niet mogelijk, werkgevers mogen namelijk geen gezondheidsgegevens van werknemers vastleggen. Wel mogen zij vragen of een werknemer gevaccineerd is, maar de werknemer is niet verplicht deze vraag te beantwoorden. Dat geven de Rijksoverheid en de Autoriteit Persoonsgegevens momenteel aan op hun site. De NVAB heeft zich, als vertegenwoordiger van bedrijfsartsen, hiertegen uitgesproken.

Vaccinatieregistratie vorm van vaccinatieplicht

Het kabinet is van plan een vaccinatieregistratie in de zorg in te voeren. Het vastleggen van de vaccinatiestatus van werknemers zou moeten bijdragen aan een veilige zorg voor patiënten en bij het maken van roosters. De invoering van een mogelijke vaccinatieregistratie en welke wetswijzigingen daarvoor nodig zouden zijn, wordt nog verder onderzocht.
Vakbond FNV ziet geen heil in een vaccinatieregistratie en laat in een reactie weten individuele registratie als een vorm van indirecte vaccinatieplicht te zien.