Thuiswerken of naar kantoor bij griep of verkoudheid?

12 oktober 2022 | Door redactie

Nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt, vragen veel werknemers zich af: mag ik naar kantoor komen of moet ik thuiswerken bij griep- of verkoudheidsklachten? Heeft de organisatie nog geen ‘snotneusprotocol’, dan kan de ondernemingsraad (OR) ervoor zorgen dat dit er komt.

In amper een week tijd is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen flink gestegen, van 842 vorige week maandag naar 1.126 afgelopen weekend. De toename van het aantal coronabesmettingen leidt in veel organisaties tot de vraag wat het huidige coronabeleid is en wat de regels zijn bij griep- en verkoudheidsklachten. Moeten snotterende werknemers met een negatieve coronatest bijvoorbeeld thuiswerken of naar kantoor komen? De OR kan eraan bijdragen dat de bestuurder zorgt voor helder beleid en hierover goed communiceert.

OR kan bijdragen aan goed coronabeleid

De OR heeft instemmingsrecht bij het arbo- en verzuimbeleid (artikel 27, lid 1d WOR) en moet bevorderen dat de werkgever zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving (artikel 28, lid 1 WOR). De OR doet er daarom verstandig aan om na te gaan of de organisatie een helder coronabeleid heeft. Hierin staan de maatregelen die de organisatie treft om besmettingen tegen te gaan. De corona-adviezen van het RIVM vormen daarvoor een goede basis:

  • handen wassen;
  • hoesten en niezen in de elleboog;
  • goed ventileren;
  • thuisblijven en een coronatest doen bij klachten;
  • een vaccin of herhaalprik halen.

Snotneusprotocol geeft duidelijkheid over werken met griep- of verkoudheidsklachten

Daarnaast is het prettig als de organisatie een zogenaamd snotneusprotocol (tool) heeft, waarin staat onder welke voorwaarden werknemers met griep- of verkoudheidsklachten thuis moeten blijven of naar hun werk moeten komen. De basismaatregel ‘blijf thuis bij klachten’ kan een goede preventieve maatregel zijn, omdat snotterende werknemers immers collega’s kunnen aansteken. In het protocol horen ook regels te staan voor werknemers die wél naar kantoor komen. Denk aan het verzoek om vooraf een zelftest te doen en instructies voor de inrichting van de werkplek, hygiënemaatregelen of de omgang met bezoekers. Daarnaast is het raadzaam om de rechten en plichten van de werkgever en werknemer erin op te nemen. Denk aan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever als een werknemer wegens klachten moet thuisblijven maar niet kan thuiswerken of het maken van goede afspraken over de taken die de werknemer thuis uitvoert en zijn bereikbaarheid. Een dergelijke regeling valt onder het instemmingsrecht van de OR.

OR kan aandringen op goede communicatie

Zelfs bij een negatieve coronatest voelt het voor werknemers misschien ongemakkelijk om naar het werk te gaan. Het is dan ook van belang dat er in de organisatie goed wordt gecommuniceerd over thuiswerken of naar kantoor komen bij klachten, zodat de regels voor iedereen helder zijn. Ook daar kan de OR bij de bestuurder op aandringen.