Update TVL: loket langer open, eHerkenning en tijdpad

Er is de afgelopen dagen weer flink gesleuteld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarom alles even op een rijtje. Het TVL-loket voor het eerste kwartaal van 2021 blijft langer open. Vanaf 12 april is er een hoger niveau eHerkenning verplicht voor een aanvraag. En er is nu een globaal tijdpad voor de invoering van de TVL-verruimingen.

26 maart 2021 | Door redactie

De TVL is onderdeel van het grote pakket aan coronasteun (tool) van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende kosten van ondernemingen in de coronacrisis (zie ook: Kom ik in aanmerking voor de TVL?) Om met het loket zelf te beginnen: ondernemingen kunnen nog tot en met 18 mei 2021, 17:00 uur TVL aanvragen over het eerste kwartaal van 2021. Aanvankelijk zou dit loket op 30 april aanstaande sluiten.

Aanvraag TVL voor niet-mkb’ers vanaf medio april

De verlenging van de aanvraagperiode heeft alles te maken met de eerder aangekondigde verruimingen van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021. Die worden de komende tijd geleidelijk aan doorgevoerd. Het kost uitvoerder RVO namelijk tijd om alles goed in de systemen te verwerken, zo meldt het kabinet in een voortgangsrapportage (pdf). Het globale tijdpad van het kabinet ziet er nu zo uit:

  1. Eind maart: behandeling van TVL-aanvragen van ondernemingen die in een kwartaal tussen de € 1.500 en € 3.000 aan vaste lasten hebben (zij komen door de verruimingen nu voor het eerst in aanmerking voor TVL).
  2. Medio april: ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen voor het eerst een aanvraag gaan indienen, en de start van de behandeling van alle nieuwe aanvragen op basis van de verruimingen.
  3. Voor eind april: betaling van extra voorschot aan mkb’ers (met minder dan 250 werknemers) die al TVL over het eerste kwartaal toegekend hebben gekregen. Deze ondernemingen hebben eerder een betaling gekregen op basis van ‘oude’ voorwaarden, maar inmiddels is het subsidiepercentage verder opgeschroefd. Voor de duidelijkheid: zij vallen dus niet onder de ‘nieuwe’ aanvragen die zijn genoemd bij punt 2.

Terugvordering van te hoge TVL-voorschotten

Het stapsgewijs invoeren van de verruimingen moet volgens het kabinet ook voorkomen dat ondernemingen een verkeerd voorschot krijgen. Want dat zou weer kunnen leiden tot terugvorderingen. Dat is nu al het geval voor TVL-aanvragers over het derde kwartaal van 2020. Zo’n 30% van hen heeft een te hoog voorschot ontvangen, aldus de voortgangsrapportage. Bij de terugvordering houdt de RVO ‘zo veel mogelijk rekening’ met de financiële positie van ondernemers. Zij krijgen tot 12 maanden de tijd om het geld terug te betalen, of langer als dat nodig is. Bedragen onder de € 500 worden niet teruggevorderd.

Vanaf 12 april is ‘eH3’ nodig voor TVL-aanvraag

Tussen de stappen in het tijdpad door wijzigt de RVO ook het digitale beveiligingsniveau voor het aanvragen van TVL voor het eerste kwartaal van 2021. Vanaf 12 april 2021 moeten aanvragers in principe minimaal een eHerkenning met beveiligingsniveau 3 (eH3) hebben. Dit is overigens hetzelfde beveiligingsniveau als voor het inloggen bij de Belastingdienst. Wel kunnen ondernemers ook blijven inloggen met DigiD, maar alleen als zij in het Handelsregister geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Voor ondernemingen die in het derde of vierde kwartaal van 2020 TVL hebben gekregen geldt de verplichting nog niet. Zij kunnen nog tot 1 juli 2021 het verloop van hun aanvraag uit 2020 blijven bekijken met een eHerkenning met een lager beveiligingsniveau dan eH3. Na die datum is ook voor hen de eH3 verplicht.

Houd voor een overzicht van de belangrijke deadlines rondom de coronamaatregelen onze Ondernemersagenda in de gaten: rendement.nl/ondernemersagenda (Rendement-account nodig).