Vervolgmaatregelen coronacrisis voor justitie

Steeds meer organisaties sluiten hun deuren in de strijd tegen het coronavirus. Inmiddels heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ook vervolgmaatregelen aangekondigd voor justitie. Deze maatregelen zijn ingrijpend voor zowel werknemers als andere betrokkenen.

18 maart 2020 | Door redactie

Als aanvulling op het Noodpakket maatregelen vanwege coronacrisis heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ook vervolgmaatregelen aangekondigd voor justitie. Zo heeft de Rechtspraak in overleg met het Openbaar Ministerie, de advocatuur en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, besloten de gerechtsgebouwen te sluiten. Dit houdt in dat er géén zittingen plaatsvinden sinds dinsdag 17 maart (0.00 uur) tot en met 6 april 2020. Hierop geldt een uitzondering voor zittingen met een dringende noodzaak zoals een rechterlijke toets voor het vasthouden van verdachten, het uit huis plaatsen van kinderen, ondertoezichtstellingen of vreemdelingenbewaring in het kader van uitzetting. Voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geldt dezelfde maatregel.
Ook het Juridisch Loket heeft al haar vestigingen, servicepunten en overige externe locaties gesloten voor inloopbalies en spreekuren. Het Juridisch Loket is sinds 16 maart nog wel telefonisch, via e-mail en internet bereikbaar.

Raad van Kinderbescherming en Halt-straf

De uitvoering van werk- en leerstraffen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Halt-straf zijn per 16 maart tot 6 april 2020 opgeschort. Halt-medewerkers voeren de gesprekken met jongeren zo veel mogelijk via beeldcommunicatie of telefonisch, zodat dit onderdeel van de Halt-straffen zo veel mogelijk kan doorgaan. Ook de reclassering schort de uitvoering van werkstraffen op sinds 16 maart tot in ieder geval 16 maart 2020. De reclassering houdt daar waar mogelijk telefonisch contact maar huisbezoeken vervallen.

COA-opvang gesloten voor vreemdelingen

De toegang tot locaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is beperkt. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken worden sinds 16 maart geen vreemdelingen die in Nederland aankomen meer toegelaten tot COA-opvang. Contacten zijn tot een minimum beperkt. Er vindt geen registratie en identificatie plaats en ook geen verhoren door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De loketfunctie van het IND is beperkt tot spoedzaken. De COA-locaties volgen de adviezen van het RIVM om de gezondheid van de COA-werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Verdere maatregelen worden zo snel mogelijk uitgewerkt.

Bijlagen bij dit bericht