Vragen over: coronamaatregelen en groepsimmuniteit

Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans is op verspreiding. Dat is ook de gedachte achter het vaccineren tegen corona. De verleiding ligt zo langzamerhand op de loer dat organisaties zelf bepalen dat het weer veilig is voor werknemers, zeker als er steeds meer werknemers gevaccineerd zullen zijn. Wanneer kan een organisatie besluiten te stoppen met de maatregelen en de deuren weer openen?

19 februari 2021 | Door redactie

Een werkgever kan niet zelf beslissen over groepsimmuniteit en mag ook niet zelf stoppen met alle genomen maatregelen in verband met corona. De anderhalve meter binnen de organisatie en alle overige (hygiëne)maatregelen blijven dus van kracht, ook als werknemers gevaccineerd zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft aan welke maatregelen van toepassing zijn in Nederland. Een versoepeling van de maatregelen ligt nu nog niet voor de hand. Daarom blijven de maatregelen zoals anderhalve meter afstand en hygiënemaatregelen noodzakelijk om het risico op besmetting met het coronavirus te voorkomen en te beperken.

OMT levert adviezen over versoepeling en immuniteit

Het ministerie van VWS beslist hier niet alleen over. Als er een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een coördinerende rol bij de bestrijding daarvan. Het RIVM heeft de taak om te signaleren en te adviseren over (bestrijding van) uitbraken en dreiging van infectieziekten zoals corona. Zodra er sprake is van een regio-overschrijdende uitbraak, of een internationale dreiging zoals nu bij corona het geval is, kan het RIVM het Outbreak Managament Team (OMT) bij elkaar roepen. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. Zij bespreken op basis van actuele informatie, hun vakkennis en beschikbare wetenschappelijke literatuur hoe de uitbraak bestreden kan worden, of en wanneer er sprake is van groepsimmuniteit en wanneer er versoepeling van maatregelen mogelijk is. Ook gaan ze in op de risico’s en onzekerheden van maatregelen. Het OMT levert adviezen (die ook openbaar zijn) aan het ministerie van VWS.

Betrek ook de ondernemingsraad bij openstelling

Net als bij het invoeren van de maatregelen op de werkplek aan het begin van de coronacrisis en het aanpassen van de organisatiestrategie, doen organisaties er verstandig aan om ook de ondernemingsraad (OR) te betrekken bij het straks weer openstellen van het kantoor. Want bij veel voorgenomen strategische besluiten krijgt de OR vroeg of laat advies- of instemmingsrecht op de uitvoeringsplannen.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!