Werkgevers vinden quarantaine-advies verkeerde oplossing

Werkgevers zijn bang dat het advies in de nieuwe corona-app ervoor gaat zorgen dat veel werknemers onnodig tien dagen in quarantaine moeten. Zij zien liever een andere een aanpak om dat te voorkomen.

15 oktober 2020 | Door redactie

Vlag EngelsThis news article is also available in English

Iemand die de nieuwe corona-app heeft gedownload en een kwartier in de buurt is geweest van iemand met COVID-19, krijgt een melding. Die melding houdt in dat de betreffende persoon tien dagen in quarantaine moet gaan, ook al heeft hij geen klachten. Werkgevers maken zich hier bezorgd over en doen een alternatief voorstel. Hun argument is, dat er op deze manier veel werknemers thuis komen te zitten die mogelijk helemaal niet besmet zijn. Dit kost de maatschappij dus onnodig veel manuren. Ook jaagt het werkgevers extra op kosten, omdat zij voor al die thuiszittende werknemers wel vervanging moeten regelen. De werkgevers pleiten dan ook voor een andere aanpak. 

Liever advies om te gaan testen

Zij zouden liever zien dat de app bij een besmettingsmelding adviseert om te gaan laten testen. Er is dan sneller uitsluitsel of iemand al dan niet besmet is, waardoor er niet onnodig mensen thuis komen te zitten. Zij bestrijden overigens het nut van quarantaine niet en wijzen er ook op dat voor deze aanpassing voldoende testcapaciteit beschikbaar moet zijn. Op dit moment is het op basis van een besmettingsmelding niet mogelijk om een test af te spreken.