Werknemers soms niet in quarantaine na contact met corona

27 januari 2022 | Door redactie

Sinds 26 januari hoeven werknemers die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, niet altijd meer in verplichte thuisquarantaine. Voorwaarde is dat ze geen klachten hebben én werken in een essentieel bedrijfsproces, recent corona hebben gehad of al geboosterd zijn. De nieuwe quarantaineregels vragen wel om wat interne aandacht.

Zo moeten werkgevers in overleg met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV) bepalen welke bedrijfsprocessen en functies essentieel zijn. Deze medezeggenschapsorganen hebben hierin namelijk instemmingsrecht (OR en PVT) of adviesrecht (PV). Volgens Rijksoverheid gaat het om werknemers wier afwezigheid de bedrijfsvoering ernstig zou belemmeren, die onvervangbaar zijn én die de functie niet vanuit huis kunnen uitvoeren. Werknemers die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon en niet aan deze voorwaarden voldoen, moeten ‘gewoon’ in verplichte thuisquarantaine, tenzij ze langer dan een week geleden een boosterprik hebben gehad of korter dan acht weken geleden positief getest zijn. In alle gevallen is het vereist dat de werknemer geen klachten heeft.

Dagelijkse zelftest verplicht

Een werknemer heeft altijd de keuze om toch in thuisquarantaine te gaan, ook als hij geen klachten heeft. Kiest hij ervoor op locatie te gaan werken, dan gelden er een aantal regels. Zo moet de werknemer dagelijks een zelftest doen – die de werkgever kosteloos beschikbaar stelt – en zich op dag vijf na het contact met de besmette persoon op corona laten testen bij de GGD. Op de werkplek moet de werkgever zorgen voor mondkapjes, een goede ventilatie en handhaving van de anderhalvemeternorm. Ontwikkelt de werknemer toch klachten, dan moet hij direct naar huis en in quarantaine. 

Besmettingsrisico’s mogen niet toenemen door uitzonderingen

De gewijzigde quarantaineregels, eventuele gevolgen en mogelijke uitzonderingen vragen ook om een update van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De besmettingsrisico’s mogen niet toenemen door de uitzonderingen voor de essentiële bedrijfsprocessen. Naar aanleiding van de meest recente quarantaineregels heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) haar handreiking voor werkgevers en werknemers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geüpdatet.