Stap voor stap terug naar kantoor

Het einde van het massale thuiswerken lijkt in zicht. Nog even en uw medewerkers mogen (wellicht onder voorwaarden) weer terug naar kantoor. Hierbij komt meer kijken dan u denkt. Zo moet het kantoor misschien opnieuw ‘opgestart’ worden. Ook zal er nog langere tijd – wellicht permanent – hybride gewerkt worden, dus afwisselend op kantoor en thuis. En daarnaast heeft de lange afwezigheid ook een impact gehad op het sociaal contact tussen uw werknemers.

Knelpunten oplossen

Genoeg om aan te denken dus. Aan de hand van deze toolbox kunt u voor alle aspecten kijken in hoeverre uw organisatie en kantoor klaar zijn, en wat er nog moet gebeuren. U vindt hier informatie over de belangrijkste aandachtspunten bij het heropenen van het kantoor, en handige tools om u te helpen de knelpunten te vinden en op te lossen.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap terug naar kantoor

  Wat moet u doen als uw werknemers weer op kantoor mogen werken

  Met de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettings- en ziektecijfers lijkt de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, komt ook het kantoorleven weer in zicht. Dit betekent dat uw medewerkers, na meer dan 15 maanden van (grotendeels) thuiswerken, weer naar kantoor mogen komen. Maar zijn uw kantoor, uw organisatie en vooral uw medewerkers daar wel klaar voor? Aan de hand van deze toolbox treft u de benodigde voorbereidingen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 • 2

  Algemene kennis

  De aandachtspunten voor soepele heropening van het kantoor

  Verdiepingsartikel Corona-advies Publicatiedatum: 02-07-2021

  Het overheidsadvies om ‘thuis te werken als dat kan’ is eind juni ingetrokken. Werknemers kunnen het kantoorleven langzamerhand weer hervatten. Maar het is niet de bedoeling dat organisaties meteen doen alsof het coronavirus niet bestaat. Een goede voorbereiding en communicatie is het devies. Welke zaken moeten er worden geregeld om te zorgen voor een soepele heropening van het kantoor?


  Leren van thuiswerk- en kantoorbeleid in coronatijd

  Verdiepingsartikel Thuiswerken Publicatiedatum: 12-10-2020

  Om besmetting te voorkomen werken we zo veel als mogelijk thuis. Sommige organisaties hebben hun kantoren zelfs tot einde jaar gesloten. Maar wat als het virus straks bedwongen is en de overheid haar instructie intrekt? Gaan we dan met zijn allen terug naar kantoor? Gaan we weer face-to-face vergaderen en op zakenreis? Nee, zeggen ondernemingsbestuurders, HR-professionals, organisatiedeskundigen en kantoorontwikkelaars.


  Corona-vaccinatie en de werkvloer

  Verdiepingsartikel Corona-advies Publicatiedatum: 26-02-2021

  Op grote schaal vaccineren: dat zou de oplossing moeten zijn voor het COVID-19-probleem. Veel organisaties hebben er baat bij dat de coronamaatregelen opgeheven worden, het verzuim door quarantaine en isolatie lager wordt en dat de economie weer op volle toeren gaat draaien. Alle hoop is gericht op een succesvolle, duurzame werking van het vaccin. Maar wat mag een werkgever daarbij van zijn werknemers verwachten?


  Welke impact heeft corona op organisaties?

  Verdiepingsartikel Corona-advies Publicatiedatum: 18-12-2020

  Er zal geen organisatie zijn die niet op de één of andere manier door de coronapandemie is geraakt. In opdracht van Rendement Uitgeverij zocht onderzoeksbureau Motivaction uit wat de effecten van de coronacrisis zijn voor onder meer de strategie van Nederlandse organisaties, het personeelsbeleid en de financiële situatie. Wat zijn de voornaamste uitkomsten van dit onderzoek?


  Re-integratie bij long covid grillig en langdurig

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 11-05-2021

  Bedrijfsartsen vinden het lastig om mensen te adviseren die last hebben van zogenoemde long covid. Er is nog weinig over het ziektebeeld bekend en het verloop is vaak grillig. Daardoor kunnen ze niet de steun en de duidelijke oplossingen bieden die ze zelf voor ogen hebben. Re-integratie wordt daardoor moeilijk.


 • 3

  Inrichting van het kantoor

  Het kantoor verantwoord inrichten na corona

  Verdiepingsartikel Corona-advies Publicatiedatum: 07-08-2020

  Nu corona iets meer in bedwang lijkt, wordt de noodzaak tot thuiswerken minder gevoeld. Er komen weer meer medewerkers op kantoor, waaronder natuurlijk mensen met een kwetsbare gezondheid. Die willen ook zonder RIVM-advies 1,5 meter afstand kunnen houden. U heeft als arbo-adviseur dus uw handen vol aan een verantwoord nieuw kantoornormaal.


  Terug naar kantoor na de coronasluiting

  Tool Facilitaire zaken Publicatiedatum: 06-05-2020

  Wat moet u regelen voordat het bedrijfspand weer open kan?


  De aandachtspunten voor een coronaproof kantoor

  Tool Facilitaire zaken Publicatiedatum: 06-05-2020

  Deze checklist voor een coronaproof werkomgeving geeft per ruimte aan waar u bij het aanpassen van uw kantoorpand op moet letten.


  Hybride werken: risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanpassen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 25-06-2021

  Nu het einde van de coronacrisis in zicht komt, willen we onze medewerkers weer naar kantoor laten komen. Ze zullen voorlopig gedeeltelijk plaatsonafhankelijk en gedeeltelijk op kantoor werken. Dit heet 'hybride werken'. Moeten we voor hybride werken de risico- inventarisatie en - evaluatie (RI&E) aanpassen?


  Corona weren: airco uit en ramen en deuren open

  Nieuws Corona-advies Publicatiedatum: 03-06-2020

  Mocht er weer op kantoor worden gewerkt, dan is het raadzaam niet alleen anderhalve meter afstand in acht te houden en vaak de handen te wassen, maar ook om goed te ventileren. Onderzoekers stellen dat het ventileren van ruimtes net zo belangrijk is om coronabesmetting te voorkomen. Instrueer medewerkers dus goed.


 • 4

  Instructie van de medewerkers en bezoekers

  Coronaprotocol voor de kantooromgeving

  Tool Corona-advies Publicatiedatum: 11-09-2020

  Gebruik dit kant-en-klare protocol zodat de afspraken op de werkvloer duidelijk zijn voor werknemers, maar ook voor externe bezoekers.


  Poster Schone handen in 10 stappen

  Infographic Preventie Publicatiedatum: 05-03-2020

  Regelmatig de handen wassen met zeep verkleint de kans op verspreiding van virussen en bacterien.


  Aanpassingen aan bhv bij terugkeer naar kantoor na corona

  Nieuws Bedrijfshulpverlening (BHV) Publicatiedatum: 24-06-2021

  Als werknemers weer terugkeren naar het werk, moet de bhv georganiseerd worden volgens het ‘nieuwe normaal’. Meestal zijn daarvoor wel een aantal aanpassingen nodig in de aanpak, bijvoorbeeld bij evacueren.


  Symptomen van COVID-19

  Infographic Corona-advies Publicatiedatum: 26-10-2020

  Van COVID-19 wordt gezegd dat de symptomen hetzelfde zijn als die van een koutje of de gewone griep. COVID-19 kan lastig te herkennen zijn, maar er zijn wel degelijk verschillen met luchtweginfecties of allergische reacties. In deze infographic staan enkele verschillen op een rijtje, zodat alleen werknemers met COVID-symptomen het advies krijgen om thuis te blijven.


  Preventiemedewerker broodnodig voor het nieuwe normaal

  Nieuws Preventiemedewerker Publicatiedatum: 31-05-2021

  De preventiemedewerker speelt een centrale rol bij het arbobeleid in de organisatie. Zeker nu veel organisaties zich opmaken voor een nieuw normaal is een goede preventiemedewerker van belang. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het aanstellen van de juiste kandidaat en werkt ook in de praktijk nauw samen met de preventiemedewerker.


 • 5

  Hybride werken

  Welke rol krijgt het kantoor na corona?

  Verdiepingsartikel Hybride werken Publicatiedatum: 24-06-2021

  Het is een thema dat veel organisaties en HR-professionals al langdurig bezighoudt: thuiswerken. Nu het erop lijkt dat met de vaccinaties het virus effectief wordt bestreden, staan organisaties voor de vraag wat zij gaan doen in het post-coronatijdperk. Voor hoeveel dagen gaan werknemers terug naar kantoor? En hoe wordt dit georganiseerd?


  Kantoor inrichten voor hybride werken na coronacrisis

  Nieuws Werkplek Publicatiedatum: 27-05-2021

  Nu langzamerhand de coronamaatregelen versoepeld worden, komt ook het kantoorleven weer in zicht. Veel medewerkers gaan straks thuiswerken combineren met werken op kantoor of een andere locatie. Daarvoor moet wel het een en ander geregeld worden. Dat kan mooi in de komende zomerperiode.


  Voorbeeld werkrooster

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 05-07-2021

  Met dit voorbeeld van een blanco werkrooster kunt u eenvoudig bijhouden welke werknemers per werkdag op kantoor werken.


  Hybride vergaderen

  Infographic Hybride werken Publicatiedatum: 09-06-2021

  Een vergadering met twee doelgroepen: online deelnemers en deelnemers die fysiek aanwezig zijn. Zij hebben hetzelfde doel, maar een verschillende beleving van de vergadering. Wat is de etiquette van het nieuwe vergaderen?


  Nieuwe vaardigheden nodig voor hybride vergadering

  Verdiepingsartikel Hybride werken Publicatiedatum: 09-06-2021

  Met de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen komt ook het kantoorleven weer op gang. Veel werknemers zullen niet meer alle dagen naar kantoor terugkeren; zij gaan thuiswerken combineren met werken op kantoor of een andere locatie. De hybride vergadering biedt dan uitkomst. Hierbij vergaderen werknemers in de vergaderruimte op kantoor via een scherm met hun thuiswerkende collega’s. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden.


 • 6

  Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

  Personeelshandboek en hybride werken

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 28-06-2021

  Gebruik deze checklist om uw personeelshandboek te toetsen aan de gevolgen van hybride werken.


  Overeenkomst hybride werken

  Tool Hybride werken Publicatiedatum: 05-07-2021

  Gebruik deze overeenkomst om duidelijke afspraken te maken over hybride werken.


  Niet ongemerkt terug naar kantoor in het Nieuwe Normaal

  Nieuws Corona-advies Publicatiedatum: 23-06-2021

  Met het vervallen van het thuiswerkadvies lijkt het erop dat veel organisaties langzaamaan terugkeren naar ‘normaal’. Werknemers zullen, af en toe of weer volledig, op kantoor worden verwacht. Een kans voor managers om met werknemers terug te blikken en stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen.


  Met z’n allen terug naar kantoor

  Infographic Corona-advies Publicatiedatum: 29-06-2021

  De werkgever kan met verschillende dilemma’s te maken krijgen als de werknemers weer terugkeren naar kantoor. Vooropstaat dat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, ook wat betreft corona. De richtlijnen van het RIVM gelden eveneens op de werkvloer. Daarnaast kan de werkgever bijvoorbeeld zelftests aanbieden. Bekijk in deze infographic hoe u omgaat met zaken als een te grote bezetting op kantoor, verkouden werknemers, kwetsbare werknemers die liever thuis blijven en het medisch geheim.


  Mogen wij werknemers preventief laten testen op corona?

  Vraag & Antwoord Corona-advies Publicatiedatum: 12-04-2021

  In onze organisatie moeten werknemers op de locatie werken en kunnen we de 1,5 meter niet naleven. Mogen wij werknemers nu preventief laten testen?  


  Kunnen we een gevaccineerde werknemer verplichten naar het werk te komen?

  Vraag & Antwoord Corona-advies Publicatiedatum: 11-05-2021

  We hebben er behoefte aan dat onze werknemers weer naar kantoor komen, in plaats van thuis te werken. Nu zijn er al een aantal werknemers volledig gevaccineerd. Mogen we die verplichten om weer op kantoor te komen werken?


 • 7

  Rol van de OR

  OR speelt belangrijke rol bij het nieuwe normaal

  Nieuws Corona-advies Publicatiedatum: 14-04-2021

  Gisteren presenteerden demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) het stappenplan voor heropening van de samenleving. Hoog tijd voor werkgevers dus om zich voor te bereiden op ‘het nieuwe normaal’. Daarbij speelt ook de ondernemingsraad (OR) een rol.


  OR-instemming is nodig op het beleid voor terugkeer naar de werkplek

  Verdiepingsartikel Werkplek Publicatiedatum: 07-07-2020

  Nu de overheid de coronamaatregelen geleidelijk versoepelt, werken veel organisaties aan beleid voor de (gedeeltelijke) terugkeer naar de werkvloer. Om de werkomgeving coronaproof te maken, moet uw bestuurder deze veilig inrichten voor de werknemers, en eventuele gasten of leveranciers. Uw rol hierin is belangrijk vanwege uw instemmingsrecht en uw stimulerende taken.