VERDIEPINGSARTIKEL

De belangrijkste maatregelen uit het noodpakket op een rij

Nu het coronavirus rondwaart in Nederland, komen veel organisaties en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in financiële problemen. Daarom heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen afgekondigd.

Het is belangrijk goed op te hoogte te zijn van de maatregelen en te weten welke voor uw organisatie van belang zijn. U leest erover in dit overzicht.


15 juni 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Het kabinet wil met het noodpakket faillissementen tegenhouden en werkloosheid voorkomen. Het noodpakket geldt in elk geval voor drie maanden, maar mogelijk langer.

Het bevat twee soorten maatregelen: maatregelen om loonkosten voor werkgevers te verminderen en maatregelen om de liquiditeit van organisaties en zzp’ers te borgen.

Versoepeling toepassing lage WW-premie

Het noodpakket versoepelt het toepassen van de lage WW-premie op twee punten. Ten eerste krijgt u extra tijd om uw administratie te laten voldoen aan de toepassingseisen voor een lage WW-premie. U had eigenlijk tot 1 april de tijd om schriftelijk bewijs in uw administratie te hebben om in heel 2020 de lage WW-premie te mogen toepassen voor werknemers die al vóór 2020 in vaste dienst waren.

Maar deze termijn is verlengd tot 1 juli 2020. Op 30 juni moet u dus uw zaken geregeld hebben, anders bent u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd voor de betreffende werknemer en moet u die dus alsnog herzien.

Verder worden regels ten aanzien van overwerk aangepast. Normaal gesproken moet u herzien en de hoge premie betalen als meer dan 30% meer uren zijn verloond dan vooraf vastgelegd. Die regel kan voor veel werkgevers in deze tijd slecht uitwerken, nu ze werknemers extra vaak moeten inzetten, zoals in de zorg. Daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nu al bereid om de regel tijdelijk aan te passen.

Deze aanpassing moet nog wel worden uitgewerkt en gaat alleen gelden voor het kalenderjaar 2020.

Deskundigenverklaring bij meer dan drie maanden uitstel

Doet u een beroep op bijzonder uitstel van betaling van uw belastingschulden bij de Belastingdienst, maar heeft u meer dan drie maanden uitstel van betaling nodig? Dan geldt er een extra voorwaarde. U moet dan namelijk een verklaring van een derde deskundige bij het verzoek voegen. Een derde deskundige is bijvoorbeeld uw financieel adviseur, een externe consultant of een externe financier. Hij geeft in zijn verklaring het volgende aan:

  • Er is sprake van bestaande betalingsproblemen, het gaat dus niet om nog te verwachten problemen.
  • De onderneming is levensvatbaar.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus.

U hoeft de verklaring niet tegelijk met uw verzoek te versturen, maar mag dat tot vier weken na het verzoek doen. U kunt uw verzoek sturen naar Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC in Heerlen.

Lager
Mogelijk verwacht u een lagere winst als gevolg van de coronacrisis. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Is het verlies aan inkomsten van uw organisatie een rechtstreeks gevolg van de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus? Dan kunt u gebruikmaken van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

De maatregel was eerder bekend als het Noodloket en geldt voor bijvoorbeeld horeca die moet sluiten of reisorganisaties die lijden onder de reisbeperkingen. U kunt met deze regeling een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 4.000 voor de vaste lasten.

Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo mag u niet meer dan 250 werknemers in dienst hebben. Verder verwacht u dat het omzetverlies van uw organisatie én uw vaste lasten beide minstens € 4.000 bedragen in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 uw aanvraag indienen via de website rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) – die de Regeling werktijdverkorting vervangt – biedt u een tegemoetkoming in maximaal 90% van de loonkosten.

Daarvoor moet u een acuut omzetverlies van minstens 20% verwachten gedurende drie aaneengesloten kalendermaanden tussen 1 maart en 31 juli. Verder mag u geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. U kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen op de website uwv.nl.

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB)

Het kabinet helpt kleine en middelgrote ondernemingen door de al bestaande regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) uit te breiden. Daarmee staat het kabinet (deels) garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden.

Als maatregel verlaagde het kabinet daarom de premie van 3,9% naar 2% en maakt zo financiering toegankelijker voor ondernemers. Verder verhoogde het kabinet het garantiebudget van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

De overheid ondersteunt ook kredietverstrekker Qredits met maximaal € 6 miljoen. Deze non-profitdienstverlener financiert kleine Nederlandse ondernemingen. Deze ondersteuning is opengesteld tot eind mei 2020. U kunt zich aanmelden via de website Qredits.nl.

Middelgrote en grote ondernemingen krijgen hulp middels een verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft namelijk het garantieplafond van de GO verhoogd van € 400 miljoen naar € 10 miljard.

Verder geeft de overheid een garantie op bankleningen en bankgaranties van 90% voor het mkb en 80% voor grootbedrijven. Het maximum per onderneming ligt tijdelijk op € 150 miljoen.

Verlaging van belasting- en invorderingsrente  

Verder verlaagt het kabinet de belasting- en invorderingsrente van 4% naar 0,01%. Een verlaging naar 0% is uitvoeringstechnisch niet mogelijk.

U betaalt belastingrente als de Belastingdienst de aanslag niet tijdig kan vaststellen door een te late of onjuist ingevulde (loon)aangifte. De verlaging gaat per 1 juni 2020 in.

Voor de belastingrente in de inkomstenbelasting geldt een ingangsdatum van 1 juli 2020. Hoe lang deze verlaging duurt is nog niet bekend. U krijgt te maken met invorderingsrente als u een opgelegde aanslag niet op tijd betaalt.

De verlaging voor de invorderingsrente geldt sinds 23 maart 2020 en is van toepassing op alle belastingen. De verlaging van de invorderingsrente duurt drie maanden.

Beroep op bijzonder uitstel

Heeft u liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u voor betaling van uw belastingschulden een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst voor de loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.

U stuurt hiervoor een schriftelijke motivatie naar de Belastingdienst. Als de fiscus het verzoek registreert, wordt de invordering meteen stopgezet. Een controle vindt later plaats en eventueel opgelegde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van de belastingen draait de fiscus terug. 

Kijk voor de meest actuele informatie op rendement.nl/corona.