VERDIEPINGSARTIKEL

Lockdown leidt tot aanpassing NOW 3.0

Vanwege de lockdown van december 2020 heeft het kabinet besloten NOW 3.0 langer open te stellen onder aangepaste voorwaarden. Deze derde NOW duurt een stuk langer dan zijn voorgangers (NOW 1.0 en NOW 2.0) en is onderverdeeld in drie verschillende periodes: NOW 3.1, 3.2 en 3.3. De aanvraagperiode voor de eerste periode is nu heropend, ter compensatie van omzetverlies door de lockdown.


15 december 2020 5 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Op 16 november 2020 is het eerste aanvraagtijdvak van de derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) begonnen. Oorspronkelijk had u vier weken voor een aanvraag voor compensatie van de loonkosten over de periode oktober tot en met december 2020.

Aanvraagtijdvak NOW 3.1 is heropend

Het kabinet heeft nu besloten het eerste aanvraagtijdvak van de NOW 3.0 (de derde van de vijf NOW-tranches) weer open te stellen. De intentie bij de presentatie van het derde coronasteunpakket was juist het tegenovergestelde: de steuninvesteringen afbouwen en stapsgewijs overgaan op de nieuwe realiteit.

Het aanvraagtijdvak voor NOW 3.0 was zondag geëindigd, maar loopt vanaf vandaag door tot en met 27 december 2020. Werkgevers die een aanvraag willen doen, kunnen hiervoor terecht bij UWV. De verlenging van de steun is hard nodig, zo voorzien de werkgeversorganisaties.

Na de eerste periode NOW 3.0 volgen nog twee tijdvakken: januari tot en met maart 2021 (aanvraag vanaf 15 februari 2021) en april tot en met juni 2021 (aanvraag vanaf 17 mei 2021).

Hoogte subsidie NOW 3.0

De werkgever krijgt in de eerste periode van NOW 3.0 maximaal 80% van de loonsom vergoed. Dat maximum geldt als hij 100% omzetverlies lijdt. Het vergoedingspercentage daalt evenredig bij een lager omzetverlies.

Ook in het volgende aanvraagtijdvak, voor de loonkosten in januari tot en met maart 2021, is het maximum 80%. Oorspronkelijk zou het maximum voor deze vierde tranche (NOW 3.2) 70% zijn. Het kabinet heeft die versobering nu dus teruggedraaid.

Voor NOW 3.3 staat nog wel een afbouw gepland. Vanaf 1 april 2021 (vijfde tranche) moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30% en zou de subsidie maximaal 60% van de loonsom zijn.

De tijd zal leren of de percentages van NOW 3.3 nog aangepast worden als gevolg van de aanpassingen in NOW 3.2.

Geen gebruik gemaakt van NOW 2.0?

De eerste tranche van de NOW 3.0 is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december 2020. Een organisatie komt in aanmerking als zij minstens 20% omzetverlies heeft geleden in een periode van drie maanden.

Dit hoeft niet per se de periode oktober tot en met december 2020 te zijn. Als de werkgever niet van de NOW 2.0 gebruik heeft gemaakt, kan hij het omzetverlies ook berekenen over november 2020 tot en met januari 2021 of over december 2020 tot en met februari 2021.

De werkgever kan door deze regel ‘inspelen’ op de financiële gevolgen van de lockdown.

Heeft de werkgever bij de NOW 2.0 wél subsidie aangevraagd, dan moet de omzetverliesperiode nu aansluiten op de omzetverliesperiode van de NOW 2.0.

Oplossing voor omzetverlies tussen half december en half januari

Heeft uw organisatie geen gebruik gemaakt van NOW 2.0 dan kunt u bij de NOW 3.0, eerste tijdvak (oktober- december), ervoor kiezen om de periode van omzetvergelijking in te laten gaan op:

  • 1 oktober,
  • 1 november of
  • 1 december.

De omzetverliesvergelijking laten ingaan per bijvoorbeeld 1 december betekent dat de sluiting van twee weken in december en twee weken in januari (kerstpiek) samen binnen de omzetvergelijking valt.

Loonsom verlagen

De maatregel die u tijdens de derde NOW wat meer lucht geeft, is de mogelijkheid een deel van de loonsom te verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Onder de NOW 1.0 en 2.0 gold nog de verplichting om de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden. 

 

Onderdeel van regeling

NOW 1.0

NOW 2.0

NOW 3.0 - 1e tijdvak

NOW 3.0 - 2e tijdvak

NOW 3.0 - 3e tijdvak

Maximumpercentage van loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen

90%

90%

80%

80%

60%

Maximumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen

20%

20%

20%

20%

30%

Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag

0%

0%

10%

10%

15%

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

2x max dagloon

1x max dagloon

Subsidieopslag voor werkgeverslasten

30%

40%

40%

40%

40%

Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Inspanningsplicht voor scholing

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ontslag is niet langer taboe

Alle aanpassingen in de NOW 3.0 – of het nu om oplopende of aflopende percentages gaat – zijn met hetzelfde idee bedacht, namelijk dat ze organisaties moeten stimuleren om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Snijden in het personeelsbestand is niet langer taboe. Als dat nodig is om de boel draaiende te houden en een deel van de banen te behouden, verzet het kabinet zich daar niet tegen. Althans, in die zin dat de NOW 3.0 daartoe geen belemmeringen opwerpt.

Zo leidt ontslag niet meer tot extra subsidiekorting en mag in overleg met werknemers een deel van de loonsom zonder gevolgen omlaag.

Daarnaast is de pijnlijke boodschap voor organisaties die niet genoeg overhouden door de veranderingen in de NOW, dat zij hun conclusies moeten trekken. Mogelijk hebben zij geen toekomst. 

Dit risico speelt met name bij kleinere organisaties in sectoren als de detailhandel en horeca, die massaal gebruikmaakten van de NOW 1.0 en 2.0. Zij vormden de grote meerderheid van het totaalaantal aanvragers, al gingen er ook honderden miljoenen euro’s naar grote werkgevers. Dit is precies de groep die nu weer hard getroffen wordt door de lockdown.

Voor werkgevers die langdurig afhankelijk zijn van de steun, loert faillissement.

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

 

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet u rekening houden met veel en ingewikkelde regels, die uw organisatie stap-voor-stap nauwkeurig moet toepassen. Met de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen doorloopt u alle stappen die nodig zijn voor het regelen van een snelle en effectieve ontslagprocedure

Werk-naar-werkbegeleiding en scholing

Wat hetzelfde blijft bij NOW 3.0 is dat het subsidiebedrag met 5% gekort wordt als u bij bedrijfseconomisch ontslag (toolbox) geen contact opneemt met UWV voor van-werk-naar-werkbegeleiding.

Ook de scholingsverplichting blijft. Het kabinet gaat ervan uit dat werknemers in grote getale nieuw werk moeten zoeken. Dat zal ze niet meevallen. Daarom is, naast de plicht om bij te dragen aan van-werk-naar-werktrajecten, ook de plicht om u in te zetten voor scholing onderdeel van de derde NOW. Dit betekent dat u werknemers moet stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of bij- of omscholing.

Scholing

Het kabinet geeft in 2021 € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling van werkenden. 

 

Dit geld is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij: 

  • werkgevers;
  • opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen); en
  • gemeenten.