VERDIEPINGSARTIKEL

Tegemoetkoming in de loonkosten op basis van NOW 3.0

Na de NOW 1.0 en 2.0 begint volgende maand opnieuw een aanvraagtijdvak waarin uw organisatie een tegemoetkoming in de loonkosten kan ontvangen van publiek geld. Deze 3e NOW duurt een stuk langer dan zijn voorgangers. Het kabinet hoopt dat werkgevers in de komende periode stappen kunnen maken om zich aan te passen aan de veranderde economie.


13 oktober 2020 4 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op 16 november moet het eerste aanvraagtijdvak van de derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) beginnen.

U heeft dan vier weken voor een aanvraag voor de periode oktober tot en met december 2020. Daarna volgen nog 2 tijdvakken: januari tot en met maart 2021 (aanvraag vanaf 15 februari 2021) en april tot en met juni 2021 (aanvraag vanaf 17 mei 2021).

Werk-naar-werkbegeleiding

Op 9 oktober is de definitieve regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Eerder had het kabinet al de regels en belangrijkste veranderingen van de NOW 3.0 op een rijtje gezet.

In de Tweede Kamer deed de oppositie na de bekendmaking van het derde steunpakket pogingen om de regels te wijzigen. Zo wilde de PvdA een werkgarantie voor werknemers die op straat komen te staan. Die garantie is er niet gekomen en de debatten hebben ook niet tot andere grootse wijzigingen in de derde NOW geleid.

Als compromis neemt het kabinet wel in de regeling op dat werkgevers werknemers bij contractbeëindiging moeten helpen met werk zoeken.

Het subsidiebedrag wordt met 5% gekort als u bij bedrijfseconomisch ontslag (toolbox) geen contact opneemt met UWV voor van-werk-naar-werkbegeleiding.

Wat de NOW 3.0 nog wel zou kunnen veranderen, is een langdurige 2e golf die sectoren in verdere problemen brengt. Mogelijk besluit het kabinet na overleg met de sociale partners om toch meer steungeld uit te geven. De intentie bij de presentatie van het 3e coronasteunpakket was juist het tegenovergestelde: de steuninvesteringen afbouwen en stapsgewijs overgaan op de nieuwe realiteit.

De subsidieregeling van de NOW in een notendop

De subsidieregeling vergoedt een percentage van de loonsom, omdat u voor enkele maanden een stevig omzetverlies verwacht ten opzichte van de periode vóór de coronacrisis. Hoe meer verlies, hoe hoger het percentage dat vergoed wordt. 

 

U vraagt dit aan bij UWV, waarna u snel (in termijnen) een voorschot van 80% op het geschatte subsidiebedrag krijgt. Bij de NOW 3.0 bedraagt dit voorschot voor elke maand een percentage van uw loonsom van juni 2020. 

 

Bij de subsidievaststelling, die achteraf plaatsvindt, ontvangt u de overige 20%. Als echter blijkt dat het omzetverlies lager was dan verwacht, moet u het subsidiegeld (deels) terugbetalen.

Loonsom verlagen

De afbouw komt duidelijk naar voren in de NOW 3.0. Gedurende de 3e NOW veranderen de grenzen en voorwaarden dus ook. Geleidelijk aan kunt u een kleiner deel van de loonsom vergoed krijgen, van maximaal 80% in het eerste tijdvak tot maximaal 60% in het derde tijdvak.

En waar uw organisatie in het eerste tijdvak minimaal 20% omzetverlies moet lijden om in aanmerking te komen voor subsidie, is dit minimumpercentage in het 2e en 3e tijdvak 30%.

De enige maatregel die u tijdens de 3e NOW juist steeds meer lucht geeft, is de mogelijkheid een deel van de loonsom te verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Onder de NOW 1.0 en 2.0 gold nog de verplichting om de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden. 

Onderdeel van regelingNOW 1.0NOW 2.0NOW 3.0 - 1e tijdvakNOW 3.0 - 2e tijdvakNOW 3.0 - 3e tijdvak
Maximumpercentage van loonsom waarvoor subsidie is te verkrijgen 90% 90% 80% 70% 60%
Maximumpercentage omzetdaling om subsidie te kunnen ontvangen 20% 20% 20% 30% 30%
Mogelijke daling van loonsom zonder gevolgen voor hoogte subsidiebedrag 0% 0% 10% 15% 20%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer 2x max dagloon 2x max dagloon 2x max dagloon 2x max dagloon 1x max dagloon
Subsidieopslag voor werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Verbod op uitkering dividend en bonussen bestuurders Nee Ja Ja Ja Ja
Sanctie vanwege bedrijfseconomisch ontslag in subsidieperiode Ja Ja Nee Nee Nee
Inspanningsplicht voor scholing Nee Ja Ja Ja Ja
Sanctie vanwege niet raadplegen UWV voor werk-naar-werkbegeleiding Nee Nee Ja Ja Ja

Ontslag is niet langer taboe

Alle aanpassingen in de NOW 3.0 – of het nu om oplopende of aflopende percentages gaat – zijn met hetzelfde idee bedacht, namelijk dat ze organisaties moeten stimuleren om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Snijden in het personeelsbestand is niet langer taboe. Als dat nodig is om de boel draaiende te houden en een deel van de banen te behouden, verzet het kabinet zich daar niet tegen. Althans, in die zin dat de NOW 3.0 geen belemmeringen opwerpt.

Zo leidt ontslag niet meer tot extra subsidiekorting en mag in overleg met werknemers een deel van de loonsom zonder gevolgen omlaag.

Mogelijk hebben zij geen toekomst

Daarnaast is de pijnlijke boodschap voor organisaties die niet genoeg overhouden door de veranderingen in de NOW, dat zij hun conclusies moeten trekken. Mogelijk hebben zij geen toekomst.

Dit risico speelt met name bij kleinere organisaties in sectoren als de detailhandel en horeca, die massaal gebruikmaakten van de NOW 1.0 en 2.0. Zij vormden de grote meerderheid van het totaalaantal aanvragers, al gingen er ook honderden miljoenen euro’s naar grote werkgevers.

Voor werkgevers die langdurig afhankelijk zijn van de steun, loert faillissement.

Wees voorbereid op een dreigend faillissement

De economische situatie als gevolg van de coronacrisis zal tot gevolg hebben dat veel ondernemingen niet langer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit kan een reden zijn voor het aanvragen van een faillissement.

 

Het is natuurlijk te hopen dat dit uw eigen onderneming niet treft. Maar het is wel aan te raden om u in te lezen in wat er allemaal bij een eventueel faillissement komt kijken. Hoe verloopt een faillissement eigenlijk? Hoe loopt het af? En wat gebeurt er met de werknemers? Bekijk de toolbox.

Verplicht scholing aanbieden

Het kabinet gaat ervan uit dat werknemers in grote getale nieuw werk moeten zoeken. Dat zal ze niet meevallen. Daarom is, naast de plicht om bij te dragen aan van-werk-naar-werktrajecten, ook de plicht om u in te zetten voor scholing onderdeel van de 3e NOW. Dit betekent dat u werknemers moet stimuleren deel te nemen aan een ontwikkeladvies of bij- of omscholing.

De aanvullende subsidieregelingen van ‘NL leert door’ faciliteren dit. Die maken het mogelijk om online scholing te volgen (zie hoewerktnederland.nl) of een ontwikkeladvies van een loopbaanadviseur te krijgen. De subsidiepot van deze laatste regeling was dit jaar al snel op, maar het kabinet heeft beloofd de pot opnieuw te zullen spekken. 

Wilt u de subsidie van de NOW 3.0 aanvragen, dan moet u 16 november in de agenda zetten en de ontwikkelingen in de gaten houden.

Uiteraard kunt u daarvoor ook terecht op rendement.nl. De precieze details – zoals de verschillende rekenformules, verplichtingen en subsidiemaanden – vindt u terug in de regeling zelf. 

Voor de aanvraag van de tegemoetkoming in de loonkosten bent u nog steeds enkel op uwv.nl aan het juiste adres.