Eén van onze medewerkers is besmet met corona. En nu?

9 maart 2020

In onze organisatie hebben wij een medewerker bij wie een corona-infectie is vastgesteld. Hij is met verkoudheidsklachten nog op het werk geweest. Wat moeten we nu doen?

Als de GGD een besmetting met corona bij één van uw medewerkers vaststelt, dan treedt een speciaal protocol in werking. Dat protocol bevat alle maatregelen die genomen moeten worden op de werkplek. De GGD zal contact met de werkgever opnemen als het protocol van toepassing is. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact opnemen met de GGD, zodra de coronabesmetting bij u bekend is.