Heeft een werknemer in thuisquarantaine altijd recht op loon?

6 januari 2022

Een werknemer heeft onverantwoorde risico’s genomen en moet nu in thuisquarantaine. Thuiswerken is in zijn functie niet mogelijk. Moeten wij zijn loon doorbetalen of heeft hij geen recht op loon?

Hoe u als werkgever om moet gaan met thuisquarantaine en loondoorbetaling, is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst is het dan van belang om vast te stellen in welke mate de werknemer onzorgvuldig is geweest en verantwoordelijk is voor het feit dat hij in quarantaine moet.

De hoofdregel is namelijk dat een werknemer recht heeft op loondoorbetaling, tenzij het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer moet komen. Dat betekent dat u als werkgever moet bewijzen dat het risico redelijkerwijs voor de werknemer moet komen.

Situaties

Als de werknemer onzorgvuldig is geweest door bijvoorbeeld de basisregels van de Rijksoverheid niet na te leven en als gevolg daarvan in thuisquarantaine gaat, moet u het loon zeer waarschijnlijk gewoon doorbetalen. Het is tenslotte zeer lastig om aan te tonen dat de werknemer bewust het gevaar heeft opgezocht.

Een werknemer die willens en wetens het risico op thuisquarantaine opzoekt, verkleint wel zijn kans op recht op loondoorbetaling. Als hij bijvoorbeeld bewust is afgereisd naar een land dat vóór zijn vertrek als zeerhoogrisicogebied is aangemerkt, heeft hij geen recht op loondoorbetaling. Hij weet immers dat thuisquarantaine bij terugkomst verplicht is.

Uit de rechtspraak blijkt dat een werknemer die liegt over zijn vakantiebestemming om een verplichte quarantaine en verlies aan loon te ontlopen, het risico loopt op ontslag. Wel zou de werknemer in overleg met u vakantiedagen op kunnen nemen om zo toch loon te ontvangen.

Was er voor vertrek geen negatief reisadvies en is dat tijdens de vakantie veranderd, dan kan dit buiten de schuld van de werknemer vallen. Hij behoudt dan zijn recht op loon (als hij zo snel mogelijk terugreist). Voor het recht op loon kan het ook verschil maken of u de werknemer vooraf heeft gewaarschuwd dat hij bij verplichte quarantaine zijn loon verliest.

Zoeken naar een oplossing

Het is aan te raden om in gesprek te gaan met de werknemer om te achterhalen wat de aanleiding voor zijn thuisquarantaine is. Legt de werknemer de schuld bij zichzelf, dan wil hij misschien wel zijn nalatigheid compenseren door vakantiedagen op te nemen.

Als u geen consensus kunt bereiken met de werknemer, is het in het slechtste geval aan een rechter om te beoordelen of de werknemer recht op loon heeft tijdens de quarantaineperiode. Zoals aangegeven, ligt de bewijslast bij u en ligt de lat hiervoor hoog. Ook zal de relatie met de werknemer natuurlijk niet verbeteren door een gang naar de rechter. Bovendien kan een neveneffect zijn dat werknemers voortaan niet meer in quarantaine gaan, met een verhoogd besmettingsrisico op de werkvloer als gevolg.

Recht op loon bij corona

Komt het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van u als werkgever, dan moet u het loon dus te allen tijde doorbetalen. Als uw werknemer daadwerkelijk corona heeft, kan hij zich ziek melden. In sommige gevallen kunt u voor uw werknemer dan een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

Een werknemer die in thuisquarantaine moet omdat hij in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus of die in afwachting is van zijn testuitslag, is niet ziek. De loondoorbetaling komt dan volledig voor uw rekening.

Thuisquarantaine is niet hetzelfde als ziek

Er is een gerechtelijke uitspraak over thuisquarantaine. Die gaat over een werknemer van wie de partner koorts had. De werknemer volgde het overheidsadvies en ging in thuisquarantaine. Hij meldde zijn werkgever dat hij niet op het werk kon komen, maar wel beschikbaar was voor thuiswerk.

De werkgever paste daarop de regels bij arbeidsongeschiktheid toe. Hij hield twee wachtdagen in op het salaris van de werknemer en betaalde daarna 70% van het loon. De kantonrechter oordeelde in het kort geding dat een werknemer die in thuisquarantaine zit niet per se arbeidsongeschikt is en recht heeft op het reguliere loon. De werknemer had zich steeds beschikbaar gehouden voor thuiswerk. Dat dit niet mogelijk was, lag in de risicosfeer van de werkgever, niet in die van de werknemer.

Rechtbank Limburg, 23 juni 2020, ECLI (verkort): 4665