Hoe kunnen we als werkgever de kosten van een coronatest vergoeden?

27 september 2021

We overwegen om de kosten van een coronatest te vergoeden als werknemers straks weer naar kantoor komen. Kan dat fiscaal en onder welke voorwaarde?

De werkgever kan in bepaalde gevallen de kosten van een coronatest van een werknemer onbelast vergoeden. De voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt zijn:

  • De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon.
  • De test voldoet aan de voorwaarden van een arbovoorziening. Dat is een voorziening die rechtstreeks voortvloeit uit het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie.

Voor arbovoorzieningen geldt een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling (het systeem van onbelaste vergoedingen aan werknemers). Hieronder valt ook een geneeskundige keuring in het kader van het preventie- en verzuimbeleid van uw organisatie, waaronder de corona(snel)test. De arbovoorziening moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De arbovoorziening hangt samen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet.
  • De werknemer maakt gebruik van de voorziening.
  • De werknemer betaalt er geen eigen bijdrage voor.

Als het goed is, is (in een bijlage) bij de RI&E (toolbox) het risico van een coronabesmetting voor werknemers opgenomen. Het is dus belangrijk dat werknemers weten of ze corona hebben of niet, zodat ze kunnen voorkomen dat ze anderen besmetten.