Kom ik in aanmerking voor de TVL?

26 maart 2021

De vaste lasten van mijn onderneming lopen door, terwijl ik nauwelijks inkomsten heb door de coronamaatregelen. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming voor mijn vaste lasten?

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor het vierde kwartaal van 2020 én voor de eerste twee kwartalen van 2021 voor alle branches opengesteld. Tot oktober 2020 kwamen alleen specifieke branches in aanmerking. Uitzonderingen zijn financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.

De aanvraag loopt via de RVO. TVL aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020 is niet meer mogelijk. Het aanvraagloket voor het eerste kwartaal van 2021 is sinds 15 februari 12:00 uur open voor het mkb. Aanvragen indienen kan tot en met 18 mei 2021, 17:00 uur. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen pas later terecht (zie verderop).

Voorwaarden aanvraag TVL vierde kwartaal 2020

Ondernemingen die TVL willen aanvragen moeten uiteraard voldoen aan de voorwaarden. Daarbij is er verschil tussen de voorwaarden voor een aanvraag over het vierde kwartaal van 2020 en een aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021. De uitbetalingen van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 zullen in eerste instantie nog gaan volgens de voorwaarden die eind 2020 golden. Daarom eerst even een beschrijving van het vierde kwartaal van 2020. Daarbij zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers.
 • De onderneming maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • De onderneming heeft minimaal € 3.000 aan vaste lasten in het vierde kwartaal van 2020.
 • De onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code (de indeling van branches in het register).
 • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Voorbeeldberekening TVL

Het minimale subsidiebedrag voor het vierde kwartaal van 2020 is € 750 en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per onderneming, per kwartaal. Bij de subsidie wordt gerekend met een vast percentage aan vaste lasten, vastgesteld door het CBS. Dit getal geeft de vaste lasten aan als percentage van de omzet in een sector.

De berekening ziet er dan als volgt uit: omzet in vierde kwartaal 2019 x verwacht omzetverlies (in %) x percentage vaste lasten (in %) x vergoedingspercentage (dit loopt uiteen van 50% tot 70%). Bij een onderneming met een omzet van € 350.000 in het vierde kwartaal van 2019, een verwacht omzetverlies van 70%, een vastgesteld percentage van 25% en een vergoedingspercentage van 50% is de fictieve voorbeeldberekening dus: € 350.000 x 70% x 25% x 50% = € 30.625 aan TVL.

Voorwaarden TVL eerste kwartaal van 2021

Als onderdeel van de uitbreiding van het coronasteunpakket heeft het kabinet de eisen voor de TVL ook flink versoepeld. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2020 zijn er in elk geval tot 1 april 2021 deze verschillen:

 • Het aantal werknemers maakt niet meer uit. Ook ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen TVL aanvragen.
 • De onderneming moet 30% omzetverlies hebben in het eerste of tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met diezelfde kwartalen in 2019 (dit omdat vergelijken met 2020 ingewikkeld is).
 • Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed. De oplopende schaal (50% vergoeding bij 30% omzetverlies, 70% bij 100% omzetverlies) die gold voor het vierde kwartaal is dus vervallen.
 • De onderneming moet in het kwartaal minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben. Eerder lag de drempel op minstens € 3.000 aan vaste lasten.
 • Het maximumbedrag is opgeschroefd van € 90.000 naar € 550.000. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit zelfs € 600.000.
 • Het minimale subsidiebedrag is opgehoogd van € 750 naar € 1.500.

Daarnaast gelden er nog speciale regelingen voor de evenementenbranche, de detailhandel, de reisbranche en de land- en tuinbouw.

Verruimingen stapsgewijs doorgevoerd

De flinke verruiming van de TVL in het eerste kwartaal van 2021 is inmiddels goedgekeurd door de Europese Commissie. De RVO is nu druk bezig om de verruimingen ook te verwerken in de systemen. Dat zal stapsgewijs gebeuren. Naar verwachting kunnen ondernemingen met meer dan 250 werknemers vanaf medio april ook een aanvraag indienen. Het mkb kan dus nu al wel terecht, maar krijgt de TVL uitbetaald volgens de randvoorwaarden uit het vierde kwartaal van 2020. De RVO doet dan later een nabetaling volgens de ruimere regels. Vooralsnog is het de bedoeling dat dit vóór eind april gaat gebeuren.

Let op: vanaf 12 april 2021 moet u in principe een eHerkenning met beveiligingsniveau 3 hebben om een aanvraag te kunnen doen. U mag ook nog DigiD mag gebruiken, als u in het Handelsregister staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Kijk voor meer informatie op de site van de RVO.

Een groot deel van de voorwaarden voor het eerste kwartaal zal naar verwachting ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021. Wel is al bekend dat het subsidiepercentage in die periode omhooggaat van 85% naar 100%.

Werkelijke omzet doorgeven vóór 1 april 2021

Ondernemers die voor de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben aangevraagd, moeten vóór 1 april 2021 de gerealiseerde omzet doorgeven voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Voor de TVL over het vierde kwartaal van 2020 moet dit vóór 1 juli 2021 gebeuren.