Kom ik in aanmerking voor de TVL?

22 januari 2021

De vaste lasten van mijn onderneming lopen door, terwijl ik nauwelijks inkomsten heb door de coronamaatregelen. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming voor mijn vaste lasten?

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor het vierde kwartaal van 2020 én voor de eerste twee kwartalen van 2021 voor alle branches opengesteld. Tot september 2020 kwamen alleen specifieke branches in aanmerking. Uitzonderingen zijn financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.

De aanvraag loopt via de RVO. Ondernemingen kunnen nog tot 29 januari 2021, 17:00 uur een aanvraag doen voor TVL over het vierde kwartaal van 2020. Het aanvraagloket voor TVL over het eerste kwartaal van 2021 is nog niet open. De RVO verwacht dat dit begin februari zal gebeuren.

Voorwaarden aanvraag TVL vierde kwartaal 2020

Ondernemingen die TVL willen aanvragen moeten uiteraard voldoen aan de voorwaarden. Daarbij is er verschil tussen de voorwaarden voor een aanvraag over het vierde kwartaal van 2020 en een aanvraag voor de eerste twee kwartalen van 2021. Eerst maar het vierde kwartaal van 2020. Daarbij zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers.
 • De onderneming maakt in het vierde kwartaal van 2020 minimaal 30% minder omzet, vergeleken met het vierde kwartaal van 2019.
 • De onderneming heeft minimaal € 3.000 aan vaste lasten in het vierde kwartaal van 2020.
 • De onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code (de indeling van branches in het register).
 • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Voorbeeldberekening TVL

Het minimale subsidiebedrag voor het vierde kwartaal van 2020 is € 750 en het maximale subsidiebedrag is € 90.000 per onderneming, per kwartaal. Bij de subsidie wordt gerekend met een vast percentage aan vaste lasten, vastgesteld door het CBS. Dit getal geeft de vaste lasten aan als percentage van de omzet in een sector.

De berekening ziet er dan als volgt uit: omzet in vierde kwartaal 2019 x verwacht omzetverlies (in %) x percentage vaste lasten (in %) x vergoedingspercentage (dit loopt uiteen van 50% tot 70%). Bij een onderneming met een omzet van € 350.000 in het vierde kwartaal van 2019, een verwacht omzetverlies van 70%, een vastgesteld percentage van 25% en een vergoedingspercentage van 50% is de fictieve voorbeeldberekening dus: € 350.000 x 70% x 25% x 50% = € 30.625 aan TVL.

Voor de horeca is er een aanvullende regeling. Als zij TVL krijgen over het vierde kwartaal van 2020, komt daar nog een plus op. Namelijk een eenmalige subsidie van 2,8% van het omzetverlies in het vierde kwartaal. Het maximum is € 20.160. Dezelfde regeling geldt voor verplicht gesloten winkels. Ondernemingen in de evenementensector kunnen in het vierde kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal gebruikmaken van de speciale evenementenmodule.

Voorwaarden TVL eerste twee kwartalen van 2021

Als onderdeel van de uitbreiding van het coronasteunpakket heeft het kabinet de eisen voor de TVL ook flink versoepeld. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2020 zijn er tot 1 juli 2021 deze verschillen:

 • Het aantal werknemers maakt niet meer uit. Ook ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen TVL aanvragen.
 • De onderneming moet 30% omzetverlies hebben in het eerste of tweede kwartaal van 2021 in vergelijking met diezelfde kwartalen in 2019 (dit omdat vergelijken met 2020 ingewikkeld is).
 • Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed. De oplopende schaal (50% vergoeding bij 30% omzetverlies, 70% bij 100% omzetverlies) die gold voor het vierde kwartaal is dus vervallen.
 • Het maximumbedrag is opgeschroefd van € 90.000 naar € 330.000. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit zelfs € 400.000.
 • Het minimale subsidiebedrag is opgehoogd van € 750 naar € 1.500.

De eis dat de onderneming minstens € 3.000 aan vaste lasten moet hebben blijft voorlopig van kracht. Het kabinet onderzoekt wel of deze grens nog omlaag kan. De extra vergoeding voor winkeliers is voorlopig alleen voor het eerste kwartaal van 2021 verlengd.

Werkelijke omzet doorgeven vóór 1 april 2021

Ondernemers die voor de periode juni tot en met september 2020 TVL hebben aangevraagd, moeten vóór 1 april 2021 de gerealiseerde omzet doorgeven voor de definitieve vaststelling van de subsidie.