Kunnen we een gevaccineerde werknemer verplichten naar het werk te komen?

11 mei 2021

We hebben er behoefte aan dat onze werknemers weer naar kantoor komen, in plaats van thuis te werken. Nu zijn er al een aantal werknemers volledig gevaccineerd. Mogen we die verplichten om weer op kantoor te komen werken?

U kunt een werknemer niet verplichten naar het werk te komen als deze gevaccineerd is. Iedereen moet zich houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dat betekent: ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’. Dit staat op de website van de Rijksoverheid.

Bijkomend probleem

Een bijkomend probleem is dat uw werknemers niet verplicht zijn om te vertellen of zij gevaccineerd zijn of niet. En als de werknemer u toch vertelt dat hij gevaccineerd is, dan mag u die informatie niet noteren. 

Informatie over vaccinatie is namelijk een gegeven over de gezondheid van de werknemer. Gegevens over gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. 

Een bedrijfsarts mag wel vragen naar een coronavaccinatie, maar alleen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er gewerkt wordt met mensen met een kwetsbare gezondheid.Meer informatie over de terugkeer naar kantoor na de coronacrisis vindt u in de toolbox Stap voor stap terug naar kantoor.