Mag een werkgever de CoronaMelder-app verplichten?

4 september 2020

Binnen onze organisatie nemen we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers erg serieus. Het gebruik van de CoronaMelder-app door alle werknemers zou daar een goede bijdrage aan leveren. Mogen we onze werknemers verplichten de CoronaMelder-app te gebruiken?  

Volgens het wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, die de Tweede Kamer nu behandelt, mogen werkgevers het gebruik van de CoronaMelder (of vergelijkbare apps) nooit verplicht stellen. Deze app geeft namelijk informatie over de gezondheidstoestand van werknemers. Medische gegevens vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn dus verboden terrein voor werkgevers.

Werkgevers mogen hun werknemers dus niet verplichten de app te gebruiken.