Mag een werkgever een coronatest verplichten?

9 oktober 2020

Thuisquarantaine na een vakantie is steeds vaker aan de orde. Dat levert problemen op met de personeelsbezetting, want bij veel van onze functies is thuiswerken niet mogelijk. We willen die medewerkers verplichten tot een coronatest. Ook willen we medewerkers met symptomen van corona testen. Dat voorkomt ook onnodig thuiszitten. Kunnen wij onze medewerkers verplichten tot een coronatest?

U mag een werknemer niet verplichten om een coronatest af te nemen. Dit is in strijd met het (mensen-)recht op lichamelijke integriteit. Lichamelijke integriteit betekent dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd.

Wettelijk recht

Het recht op lichamelijke integriteit staat in de Grondwet. Hierin staat dat alleen van dit recht afgeweken mag worden 'behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen'. Zolang de wetgever geen wettelijke uitzondering maakt voor een verplichte coronatest, mag u een werknemer dus niet verplichten een coronatest te ondergaan.

Toestemming van de werknemer

Een werkgever mag ook met toestemming van de werknemer zelf geen coronatest afnemen. De bedrijfsarts mag dit wel doen. De bedrijfsarts mag de uitslag van de test niet met de werkgever delen, vanwege zijn medisch beroepsgeheim. En de werknemer is niet verplicht om de uitslag met uw organisatie te delen.

Als de bedrijfsarts constateert dat een medewerker corona heeft, zal hij contact opnemen met de regionale GGD. De GGD neemt dan contact met de werkgever op om de maatregelen te bespreken. 

Richt uw eigen teststraat in

Als u een teststraat wilt inrichten bij uw organisatie, dan is dat mogelijk. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt bedrijfsartsen en arbodiensten een financiële vergoeding voor het testen van werknemers in opdracht van werkgevers.

Lees meer over de financiële regeling en onderzoek samen met uw bedrijfsarts of arbodienst hoe u een eigen teststraat opzet.

Uitslag niet vastleggen

Uw werknemer mag de uitslag van de test natuurlijk wel vrijwillig met u delen. Let er dan wel op dat u de uitslag niet vastlegt of deelt. In dat geval is namelijk sprake van verwerking van medische gegevens en dat is op basis van de AVG ook niet toegestaan.

Toegang weigeren

U mag een medewerker waarvan u weet dat deze besmet is met corona in principe niet op de werkplek toelaten. Een werkgever is immers verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat betekent ook dat u de andere medewerkers moet beschermen tegen besmetting met covid-19.