Mag een werkgever een sneltest bij een werknemer afnemen?

25 januari 2021

In onze organisatie willen we er alles aan doen om het coronavirus buiten de deur te houden. Om die reden willen we graag bij binnenkomst van de werknemers een sneltest afnemen of af laten nemen. Mogen we dat (laten) doen? En zo ja, kunnen we de werknemer verplichten om mee te werken aan zo'n sneltest?

U mag geen sneltest afnemen bij werknemers, ook niet met toestemming van de werknemer.

Lichamelijk integriteit

Dit is in strijd met het (mensen-)recht op lichamelijke integriteit. Lichamelijke integriteit betekent dat iedereen zelf beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt, wie het aanraakt of welke handelingen worden uitgevoerd.

Het recht op lichamelijke integriteit staat in de Grondwet. Hierin staat dat alleen van dit recht afgeweken mag worden 'behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen'. Zolang er geen wettelijke uitzondering is, mag niemand tot een test verplicht worden.

Toestemming van de werknemer

Een werkgever mag ook met toestemming van de werknemer geen coronatest afnemen. Dit vanwege de gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. Hierdoor kan de werknemer zich niet vrij voelen om 'nee' te zeggen.

De uitslag van een sneltest is daarnaast een bijzonder persoonsgegeven. Het gaat immers om een medisch gegeven. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u die gegevens niet verwerken. 

De bedrijfarts

De bedrijfsarts mag in principe wel een sneltest afnemen, als de werknemer daarmee instemt. Er moet wel sprake van een situatie waarin de werknemer zich volledig vrij voelt om wel of niet in te stemmen met de afname van de test. De bedrijfsarts mag dus geen druk uitoefenen op de werknemer.

De bedrijfsarts mag de uitslag van de test niet met de werkgever delen, vanwege zijn medisch beroepsgeheim. En de werknemer is niet verplicht om de uitslag met uw organisatie te delen.

Richt uw eigen teststraat in

Als u een teststraat wilt inrichten bij uw organisatie, dan is dat mogelijk. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt bedrijfsartsen en arbodiensten een financiële vergoeding voor het testen van werknemers in opdracht van werkgevers.

Lees meer over de financiële regeling en onderzoek samen met uw bedrijfsarts of arbodienst hoe u een eigen teststraat opzet.