Moet de werkgever in coronatijd zorgen voor veilig vervoer naar het werk?

27 juli 2020

Vanwege het coronavirus wil onze werknemer niet met het openbaar vervoer reizen. Zijn wij verplicht een andere oplossing voor hem te vinden?

Uw werknemer is in principe zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij van en naar zijn werk reist. Op basis van het goed werkgeverschap mag hij echter van u verwachten dat u met hem meedenkt over andere oplossingen als hij grote bezwaren heeft tegen reizen in het openbaar vervoer. Is er ander vervoer mogelijk of kan hij voorlopig nog thuis blijven werken? Heeft u goede argumenten waarom de werknemer toch naar het werk moet komen, bijvoorbeeld omdat het werk niet thuis kan worden gedaan of de werknemer in een vitale sector werkt, dan moet hij zelf voor vervoer zorgen.

Auto

Reist uw werknemer liever met de auto dan met het ov, dan kunt u de toepassing van de reiskostenvergoeding voor hem wijzigen. Mogelijk betaalt uw organisatie een andere vergoeding voor reizen met de auto dan het openbaar vervoer. Er is geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding. Wel kan in de cao of arbeidsovereenkomst een recht op vergoeding zijn vastgelegd. Heeft uw werknemer geen recht op een reiskostenvergoeding, dan kan hij deze niet ineens opeisen.

Spits

U mag van uw werknemer verlangen dat hij op de gebruikelijke tijden zijn werk komt verrichten. Daardoor kan het noodzakelijk zijn dat hij in de spits reist, zeker als u goede redenen heeft waarom hij op bepaalde tijdstippen aanwezig moet zijn. Laat uw werknemer weten dat hij zijn werk ook op andere momenten kan uitvoeren, dan gaat u daarover met hem in gesprek.

Is uw werknemer te laat op het werk omdat het te druk is in de trein en hij niet wil, of mag, instappen, dan kunt u hem daarop aanspreken. De werknemer is verplicht op tijd op zijn werk te zijn. Maar in dit geval kan een drukke trein gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Goed werkgeverschap houdt in dat uw organisatie hier rekening mee houdt.