Na vakantie in (thuis)quarantaine: wie betaalt dat?

13 juli 2020

Nu de vakantieperiode er weer aankomt en veel landen weer toegankelijk zijn voor toeristen maken onze werknemers weer vakantieplannen. Een deel van onze werknemers gaat naar het buitenland op vakantie. Nu maken we ons zorgen dat zij, als gevolg van die vakantie in het buitenland, bij terugkomst eerst een paar weken in quarantaine moeten. Moeten we tijdens die quarantaine het loon doorbetalen?

Reizigers die naar Nederland reizen vanuit een land of regio met code oranje of rood, krijgen het dringende advies om na aankomst 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan.  

Dus: bij werknemers die terugkomen uit een land of regio met code oranje of rood kan u te maken krijgen met (thuis)quarantaine. Iemand kan ook om andere redenen in quarantaine moeten. Bijvoorbeeld doordat een passagier uit hetzelfde vliegtuig of hotel besmet blijkt te zijn.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer moet komen. Dat betekent in principe dat het de werkgever is die moet bewijzen dat het risico redelijkerwijs voor de werknemer moet komen.

Een dringend advies is geen verplichting

Quarantaine is een dringend advies, maar in Nederland geen verplichting. De werknemer is dus niet verplicht om in quarantaine te gaan. Voor u als werkgever is het natuurlijk wel raadzaam om de werknemer in die periode buiten de deur te houden, ook al wil de werknemer komen werken. Zie voor meer uitleg ook de V&A: Mogen we werknemers naar kantoor laten komen als ze een ziek kind hebben?

Moet de werkgever loon doorbetalen tijdens (thuis)quarantaine als gevolg van vakantie?

Een definitief antwoord op de vraag is er (nog) niet. Deze situatie is namelijk tot op heden nog niet voor de rechter geweest. De rijksoverheid heeft echter een duidelijk standpunt ingenomen en dat zal zwaar wegen bij de rechter.

Als de werknemer voor vertrek al wist dat zijn vakantieland code oranje of rood heeft, dan is het waarschijnlijk dat de rechter oordeelt dat de werknemer het risico moet dragen voor de thuisquarantaine. Dan bent u geen loon verschuldigd. Dit kan bijvoorbeeld anders liggen als de werknemer ook op afstand kan én wil werken. Of als de werknemer extra verlof opneemt tijdens de quarantaineperiode.

Als het vakantieland tijdens het verblijf naar code rood of oranje wijzigt, dan moet de werknemer zo snel mogelijk naar huis om in quarantaine te gaan. Op de dagen dat de quarantaine buiten de vastgestelde vakantieperiode valt, houdt hij recht op loon.

Keert hij niet eerder terug, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk is, dan verliest de werknemer waarschijnlijk wel het aanspraak op loondoorbetaling tijdens quarantaine die buiten de vakantieperiode valt. Hij kan dan wel (extra) verlof opnemen. Als de werknemer vanuit huis kan werken, dan is dat natuulijk een goede oplossing en houdt de werknemer wel recht op loon.

Beter voorkomen, dan genezen

Voordat de vakanties beginnen, kunt u binnen uw organisatie uw standpunt duidelijk maken. Dan weten de werknemers wat ze kunnen verwachten en hebben ze de kans om hun vakantieplannen aan te passen. Daarnaast zal bij de rechter een duidelijk beleid meegewogen worden bij de beoordeling of de werkgever loon tijdens quarantaine verschuldigd is of niet. 

Quarantaine is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt

Er is één gerechtelijke uitspraak over thuisquarantaine. Die gaat niet over quarantaine na vakantie, maar over een werknemer van wie de partner koorts heeft. De werknemer volgt het overheidsadvies en gaat in thuisquarantaine. Hij meldt de werkgever dat hij niet op het werk kan komen, maar wel beschikbaar is voor thuiswerken.

De werkgever past daarop de regels bij arbeidsongeschiktheid toe. Hij houdt 2 wachtdagen in op het salaris van de werknemer en betaalt daarna 70% loon bij ziekte. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat een werknemer die in thuisquarantaine zit niet ziek is, maar recht heeft op loon. De werknemer heeft zich steeds beschikbaar gehouden voor thuiswerk. Dat dit niet mogelijk is, ligt in de risicosfeer van de werkgever, niet die van de werknemer. De werknemer heeft recht op zijn normale salaris. 
Rechtbank Limburg, 23 juni 2020, ECLI (verkort): 4665

Zie ook de V&A: Moet de werkgever loon doorbetalen bij een lockdown in het vakantieland van de werknemer?