Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat?

2 oktober 2020

Onze werknemers werken allemaal thuis. Moeten we iets regelen voor het geval er op de thuiswerkplek schade ontstaat? Wie is er dan aansprakelijk?

Net als op kantoor zit ook thuis een ongeluk in een klein hoekje. Dus ja, het is wel verstandig in ieder geval de verzekeringspolissen na te lopen. De werkgever heeft in ieder geval de plicht te zorgen voor een werkplek conform de normen in het Arbobesluit. Dat geldt ook als die werkplek thuis is.

Werknemers moeten dus een arboverantwoorde werkplek hebben met de nodige hulpmiddelen zoals los toetsenbord, muis en laptopstandaard. Ook moet thuiswerken (toolbox)  opgenomen zijn in de RI&E en werknemers moeten hierover goede voorlichting krijgen.

Wat eventuele schade aan bedrijfsmiddelen betreft, is het noodzakelijk dat is vastgelegd bij wie het eigendom van de apparatuur ligt, en dus welke verzekeraar zou moeten uitkeren. Heeft de werknemer alle apparaten in bruikleen gekregen van uw werkgever, dan is die verantwoordelijk en zal zijn verzekeraar de schade moeten vergoeden.

Roekeloos

In de meeste bedrijfspolissen is ondeskundig of roekeloos gebruik uitgesloten. Ook als de werknemer op de thuiswerkplek zijn eigen spullen gebruikt, is de werkgever verantwoordelijk. Maar of hij ook aansprakelijk is voor schade aan de apparatuur, hangt af van de gemaakte afspraken, zoals wanneer de werknemer een vergoeding krijgt voor gebruik van eigen apparaten. Stel eventueel een thuiswerkovereenkomst (tool) op.Meer informatie over thuiswerken vindt u in de toolbox Succesvol thuiswerken in 6 stappen.