Mogen we werknemers naar kantoor laten komen als ze een ziek kind hebben?

2 juli 2020

Veel van onze werknemers hebben jonge kinderen. Daarvan is er altijd wel één verkouden of ziek. Die werknemers willen daarom gewoon naar kantoor komen. Wij vragen ons alleen af of we werknemers met een ziek kind wel naar kantoor mogen laten komen?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. U moet daarom de kans op besmettingen met het coronavirus op de werkvloer zoveel mogelijk voorkomen.

Overheidsadvies

Op dit moment is het overheidsadvies dat een werknemer die een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten moet thuisblijven (net als de rest van het huishouden), totdat de uitslag van een coronatest bekend is. Die huisgenoot kan ook een kind zijn. Kinderen die hoesten, benauwd zijn of andere klachten hebben, kunnen COVID-19 hebben. Zij moeten dan ook thuis blijven van school.

Toegang weigeren

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Zeker in die gevallen dat de gezondheid van de andere werknemers in het geding is, mag u de toegang tot de werkvloer weigeren. 

Toegang toestaan

Als u in strijd met de overheidsadviezen een werknemer, met een kind dat klachten heeft die op besmetting met COVID-19 wijzen, toelaat tot kantoor dan bestaat de kans dat u de gezondheid van andere werknemers in gevaar brengt.

U loopt dan het risico dat de Inspectie van SZW maatregelen neemt, vooral als een coronabesmetting zich binnen uw bedrijf verder verspreidt. Ook loopt u het risico dat andere werknemers niet meer naar kantoor willen of durven komen.