Mogen we werknemers vragen minuren na de coronacrisis in te halen?

24 december 2020

We hadden vanwege corona veel minder werk voor onze werknemers. Hierdoor zijn minuren ontstaan. Mogen we van onze werknemers vragen om deze uren in te halen, zodra er weer meer werk is?

De regels die gelden bij minuren staan in de arbeidsovereenkomst, personeelsregeling of cao. Hierin staat meestal ook wat de exacte definitie van 'minuren' in uw organisatie is. De wet kent het begrip 'minuren' namelijk niet. 

Inhalen minuren

Wanneer u, als werkgever, tijdelijk onvoldoende werk heeft, komt dit in principe voor uw rekening en risico. Het is immers uw verantwoordelijkheid om voldoende werk aan te bieden voor de uren dat u de werknemer heeft aangenomen.

In de cao, personeelsregeling of arbeidsovereenkomst kunnen echter andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat de werknemer de minuren wel in moet halen. Of dat u de minuren mag verrekenen met plusuren. Vaak is er ook een termijn afgesproken waarna minuren komen te vervallen.

Minuren en het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Een werkgever die gebruik maakt van NOW krijgt een vergoeding voor de loonkosten. Het is nog niet duidelijk of een werkgever die deze vergoeding ontvangt, vervolgens ook nog aan de werknemer kan vragen om minuren in te halen. 

Het is mogelijk dat een rechter zal oordelen dat een werkgever die gecompenseerd is voor loonkosten niet aan de werknemer kan vragen die minuren in te halen.