Mogen we werknemers vragen minuren na de coronacrisis in te halen?

24 december 2020

We hadden vanwege corona veel minder werk voor onze werknemers. Hierdoor zijn minuren ontstaan. Mogen we van onze werknemers vragen om deze uren in te halen, zodra er weer meer werk is?

De regels die gelden bij minuren staan in de arbeidsovereenkomst, personeelsregeling of cao. Hierin staat meestal ook wat de exacte definitie van 'minuren' in uw organisatie is. De wet kent het begrip 'minuren' namelijk niet. 

Inhalen minuren

Wanneer u, als werkgever, tijdelijk onvoldoende werk heeft, komt dit in principe voor uw rekening en risico. Het is immers uw verantwoordelijkheid om voldoende werk aan te bieden voor de uren dat u de werknemer heeft aangenomen.

In de cao, personeelsregeling of arbeidsovereenkomst kunnen echter andere afspraken staan. Bijvoorbeeld dat de werknemer de minuren wel in moet halen. Of dat u de minuren mag verrekenen met plusuren. Vaak is er ook een termijn afgesproken waarna minuren komen te vervallen.

Minuren en het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Een werkgever die gebruik maakt van NOW krijgt een vergoeding voor de loonkosten. Het is sinds de invoering van de NOW de vraag wat de gevolgen hiervan zijn voor het inhalen van minuren.

In de eerste rechtszaak hierover oordeelde de rechter dat de werkgever de regels uit de cao over minuren onverkort mag toepassen. De werkgever handelt niet in strijd met goed werkgeverschap door de werknemers de uren - die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt - in te laten halen.

In de cao staat namelijk dat de werkgever dit mag vragen aan de werknemers. Dat de werkgever subsidie heeft gekregen voor de uren dat de werknemers door de coronacrisis niet konden werken, maakt dit niet anders.

Rechtbank Gelderland, 05-07-2021, ECLI (verkort): 3414