Werknemer in quarantaine in vakantieland: wie betaalt dat?

9 juli 2021

Wij hebben verschillende werknemers die deze zomervakantie naar het buitenland gaan. Als de besmettingen in Nederland tot een bepaalde hoogte oplopen, krijgt Nederland code (donker)rood op de Europese kaart van besmettingen. Hoe zit het als een werknemer na aankomst in zijn vakantieland eerst in quarantaine moet? Mogen we dan gewoon vakantiedagen afschrijven?

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. Die kaart wordt iedere donderdag bijgewerkt.

Extra inreisvoorwaarden EU naast de CoronaCheck-app

Met de CoronaCheck-app kunnen werknemers een internationale QR-code genereren die bruikbaar is voor reizen naar alle EU-lidstaten. De internationale QR-code, ook bekend als Digitaal Corona Certificaat of Coronapaspoort, kan worden aangemaakt op basis van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte corona-infectie. Het Digitaal Corona Certificaat is - uitzondering daargelaten - niet geldig buiten de EU.

EU-landen kunnen - naast het Digitaal Corona Certificaat - extra inreisvoorwaarden stellen voor reizigers uit Nederland als deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen.

Als Nederland (donker)rood kleurt op de Europese kaart kan dit een volledig inreisverbod tot gevolg hebben, maar het kan ook betekenen dat de werknemer voor hij grens overgaat een PCR-test of antigeentest met negatieve uitslag moet overleggen of eerst een periode in quarantaine moet in zijn vakantieland.

Inreisverbod 

Als een land een inreisverbod heeft voor personen die uit Nederland reizen, is het de werknemer niet toegestaan over de grens te gaan. Doet hij dit toch, dan komen de gevolgen daarvan volledig voor zijn rekening. Hij neemt daarmee immers willens en wetens het risico.

Quarantaine

Als een werknemer eerst in quarantaine moet bij aankomst in zijn vakantieland komt dat ook voor zijn rekening: u mag de aangevraagde vakantiedagen gewoon afschrijven. De werknemer kan immers - voordat hij de grens overgaat - beslissen of hij de quarantaine voor lief neemt of niet.

U mag van de werknemer verwachten dat hij zich tot op het allerlaatste moment goed informeert over de stand van zaken voor het inreizen in een ander land. Het is raadzaam om uw werknemers goed te informeren over de gevolgen van het reizen naar een land met een quarantaineverplichting, voordat zij vertrekken. Dat voorkomt misverstanden.

Lees ook: Na vakantie in (thuisquarantaine): wie betaalt dat? en Mag een werknemer zijn vakantieaanvraag zomaar intrekken?