Ziek na vaccinatie: loon doorbetalen of niet?

21 januari 2021

We lezen in de media dat mensen een tijdje ziek kunnen zijn van een vaccinatie. Aangezien vaccinatie niet verplicht is, vragen we ons af wie de kosten van de arbeidsongeschiktheid moet betalen. Moet een werkgever loon doorbetalen als werknemers ziek worden van een vaccinatie?

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, moet de werkgever loon bij ziekte betalen. Dit is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt wordt door opzet. Bij vaccinatie is geen sprake van opzet. 

Opzet

Van opzet is pas sprake als iemand willens en wetens zichzelf arbeidsongeschikt maakt. Met andere woorden: hij heeft het doel arbeidsongeschikt te raken.

Een (groot) risico nemen op arbeidsongeschiktheid valt niet onder opzet. Een medewerker die bijvoorbeeld regelmatig uitvalt vanwege een blessure, als gevolg van een risicovolle sport heeft ook gewoon recht op loon bij ziekte. Hetzelfde geldt voor een werknemer die - medisch niet noodzakelijke - plastische chirurgie ondergaat en daardoor arbeidsongeschikt raakt. 

Vaccinatie

Bij vaccinatie is van de opzet om arbeidsongeschikt te worden geen sprake. Zelfs als een werknemer de vaccinatie haalt, terwijl er contra-indicaties zijn, is geen sprake van opzet. De werkgever zal dan ook loon bij ziekte moeten betalen.

Het verwachte voordeel van vaccinatie is uiteraard wel dat de werknemer daarna niet meer ziek kan worden door besmetting met COVID-19.